Aj sadzba DPH sa dá znižovať

Jedným z dôsledkov hlasovania v švajčiarskom referende 24. septembra 2017 je to, že sa daňová sadzba DPH nezvýši. Naopak, nakoľko ostatné zvýšenie bolo dočasné na 7 rokov, DPH sa zníži.

Aj sadzba DPH sa dá znižovať

Švajčiarsko malo dlhé roky spotrebu zdanenú daňou z obratu. Táto daň bola priamym príjmom federálneho rozpočtu od svojho zavedenia v roku 1941. V krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva sa daň z pridanej hodnoty zaviedla od začiatku 70-tych rokov smernicou z 11. apríla 1967 o harmonizácii zdanenia obratu. Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu si zaviedli DPH v roku 1972 okrem Švajčiarska, ktoré sa držalo svojej dane z obratu. Mnohí si však mysleli, že napriek jednoduchému princípu to je daň zložitá, ktorú je ťažké adaptovať na rôznorodé prejavy obchodovania s tovarom bez komplikovanej administratívy. Federálna vláda poškuľovala po DPH, ale ľud tento francúzsky výmysel trikrát zamietol pred urnami (1977, 1979, 1991), než sa ju konečne podarilo pretlačiť v referende 28. novembra 1993. Aby sa skrátila procedúra prechodu, Federálna rada vydala 22. júna 1994 nariadenie o dani z pridanej hodnoty. Vďaka tomu bolo možné DPH zaviesť už od 1. januára 1995, teda za 13 mesiacov po ľudovom hlasovaní. Príprava zákona o DPH trvala dlhšie a federálne nariadenie bolo jediným právnym základom pre DPH od 1995 až do roku 2000.

Daňová sadzba sa doteraz vyvíjala len smerom hore. Pri zavedení dane z obratu v 1941 bola sadzba 3 % pre veľkoobchod a 2 % pre maloobchod. Od 1. októbra 1982 do zrušenia 31. decembra 1994 už bola výška dane z obratu 9,3 % pre veľkoobchod a 6,2 % pre maloobchod. Podľa modelu dane z obratu bola tiež zavedená daň z luxusu, ktorá bola v platnosti od 1942 do 1958.

Podobne sa zvyšovala i DPH. Z pôvodnej výšky 6,3 % v 1995 na 7,5 % v 1999 na financovanie deficitu v 1. pilieri, ako sa od začiatku aj predpokladalo. Potom od 2001 na 7,6% na financovanie veľkých železničných projektov a od 2011 na 8 % dočasne na 7 rokov na financovanie poistenia pre prípad invalidity. Znížená sadzba 2 % v 1995, 2,5 % od 2011, sa aplikuje na vodu, potraviny, nealkoholické nápoje, na rezané kvety a rastliny, na lieky, na noviny, časopisy a knihy, na športové a kultúrne podujatia. Zvláštna sadzba 3,8 % (3 % v 1996) je pre hotely a ubytovanie. Pokus zjednotiť tri sadzby do jednej neuspel v hlasovaní v 2011. Terajšie zníženie DPH je tak prvým od zavedenia spotrebnej dane.

DPH predstavuje vyše tretiny príjmov konfederácie (35 až 38 %). V roku zavedenia 1995 priniesla do federálnej pokladne 8,9 miliárd frankov, v roku 2000 už 16,6 miliárd, v 2005 18,1 miliardy a v 2015 22,3 miliárd. Nahradenie dane z obratu daňou z pridanej hodnoty neviedlo k medziročne významnej zmene výnosov z tejto dane (v roku 1995 o 7%, pričom rok predtým rástol výnos dane z obratu o 8%)

Napriek tomu, že by sa DPH mala vrátiť na pôvodnú úroveň spred 7 rokov, nie je tomu celkom tak. Nasledovná tabuľka zhŕňa daňové sadzby pred rokom2010, v rokoch 2011 – 2017 a od 2018.

časové obdobie

normálna sadzba

znížená sadzba

zvláštna sadzba (hotely)

do 2010

7,6 %

2,4 %

3,6 %

2011 – 2017

8 %

2,5 %

3,8 %

od 2018

7,7 %

2,5 %

3,7 %

 

Keď porovnáme sadzby v niektorých európskych krajinách, švajčiarska konkurenčná výhoda sa prehĺbi. Veľké európske krajiny majú sadzby od 19 do 22% a pre hotely 10%. Len Nemecko sa mierne dištancuje od svojich rivalov nižšou hotelovou sadzbou 7%. Švajčiarske hotely sú drahé z iného dôvodu: drahá je pracovná sila.

krajina

normálna sadzba

hotelová sadzba

Taliansko

22 %

10 %

Španielsko

21 %

10 %

Francúzsko

20 %

10 %

Spojené kráľovstvo

20 %

20 %

Nemecko

19 %

7 %

 

Európske krajiny majú rozličné aj iné sadzby DPH. Napríklad detské autosedačky sú na Cypre zdanené 5 %, v Dánsku 25 %. Noviny sú zdanené 2,1 % vo Francúzsku, 20 % na Slovensku. Veľmi rôznorodé sú i sadzby pre lieky a knihy.

Švajčiarsky priemysel si po rokoch silného franku bude môcť trochu vydýchnuť. Zníženie DPH mu dá malú, nepatrnú konkurenčnú výhodu.

Roman Kanala, publikované na etrend, čiastočné úpravy textu INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards