2 % pre INESS

Aj v roku 2021 sme napriek pretrvávajúcej pandémii, ktorá nám všetkým komplikuje život, neúnavne pracovali na mnohých projektoch, vydali sme 12 odborných publikácií, zaznamenali sme 1 218 mediálnych výstupov, či napísali 185 autorských komentárov na aktuálne spoločensko-ekonomické témy.

(Podrobný návod, ako darovať 2 % INESS-u, nájdete v závere.)

2 % pre INESS

Prelomili sme ďalší rekord, keď sa do 5. ročníka Ekonomickej olympiády prihlásilo až 11 300 stredoškolákov, čo je o 2 800 súťažiacich viac oproti predchádzajúcemu ročníku. Spolupracovali sme so stovkami učiteľov, ktorí využívajú naše učebné pomôcky Cena štátu a plagát Vesmír verejných výdavkov. Pribudlo nám aj 32 nových dielov obľúbeného vlogu Na Vŕšku, 30 dielov podcastu INESS na DNES a pravidelne pre vás tiež pripravujeme týždenný newsfilter Týždeň s INESS či mesačník Market Finesse. Rok 2021 v INESS vyvrcholil ďalším príjemným úspechom, keď sa nám pred Vianocami podarilo vydať novú knihu s názvom Dedičstvo koronakrízy, ktorú si môžete objednať tu.

Podarilo sa nám tiež prispieť k dôležitým zmenám zákonov, vďaka ktorým napríklad EČV od marca 2022 zostáva na vozidle, boli zrušené povinné gastrolístky, pokračuje sa s implementáciou debyrokratizačného mechanizmu „1 in 1 out“ a     „1 in 2 out“, keď pri zavedení nového pravidla musí byť jedno, a neskôr až dve iné pravidlá zrušené. Na podnet INESS bola tiež zriadená pracovná skupina na Ministerstve hospodárstva, ktorá sa zaoberá kompenzáciami cien elektriny, na čo tiež nadväzuje postupná deregulácia cien energií. Na základe našich analýz sme pripravili viacero reformných krokov, ktoré priebežne konzultujeme s mnohými politikmi.

Všetko toto by sme však nemohli realizovať bez Vašej podpory. Aj Vaše 2 % nám pomôžu pokračovať v našej činnosti. U nás sa premenia na 100 % nasadenie pri všetkých našich aktivitách, ktorých cieľom je slobodnejšia a vzdelanejšia spoločnosť.

Pandémia neutíchla ani v roku 2021, mnohým stále spôsobuje veľké problémy v pracovnom aj osobnom živote. Naopak, zdá sa, že vytvorila podhubie na množstvo škodlivých návrhov a nebezpečných názorov aj zo strany politikov. O to viac si vážime Vašu podporu, vďaka ktorej môžeme aj naďalej prispievať ku kultivácii podnikateľského prostredia, tlaku na zodpovedné hospodárenie štátu, návrhmi na toľko očakávané zlepšenie zdravotníctva, vzdelávacieho systému, či adresnejšiu a solidárnejšiu sociálnu politiku.

Budeme Vám vďační, ak zvážite možnosť venovať svoje 2 % z dane práve INESSu.

Ako na to?

  • Ak ste zamestnanec:

Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %*) dane a uveďte údaje INESS. Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) s predvyplnenými údajmi INESS nájdete tu.

* Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba vo vyššie spomínanom Vyhlásení o poukázaní 2 % (3 %) dane zaškrtnúť v príslušnom poli (napravo od riadku 12). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2021.

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (v prípade poukázania 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2022.
 

  • Ak ste živnostník:

Vo vašom Daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS (nájdete nižšie).

Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba v daňovom priznaní zaškrtnúť v príslušnom poli (nad riadkom 151). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2021.

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2022.
(V prípade poukázania 3 % dane spolu s vyplneným daňovým priznaním odošlite daňovému úradu aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2021.)

 

  • Ak konáte v mene firmy:

V Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS (viď nižšie).

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2022.

 

Údaje INESS, ktoré potrebujete:

Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
IČO: 30798442

(Tlačivá k 2 % boli zjednodušené, už stačí vyplniť iba IČO a názov organizácie.)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards