Ako kemp prebieha?

  • Prednášky sú podľa obsahu a potreby buď spoločné, alebo prebiehajú v malých skupinkách (max. 8 účastníkov v jednej), každá trvá 60 min. Našim cieľom je umožniť účastníkom ale aj prednášajúcim osobný (neanonymný kontakt). Každý deň absolvujú účastníci 4 prednášky.

  • Večerný program je nezáväzný, organizátori však pripravujú diskusné kluby a ďalšie zaujímavé prednášky a prezentácie. Účastníci majú možnosť prezentovať svoje názory na vybrané témy, či svoje podnikateľské zámery. Lektori sú po večeroch k dispozícii, diskutovať s nimi možno na akúkoľvek tému.

  • Diskutovať sa bude v angličtine, čo Vám umožní nielen zlepšiť jazykové schopnosti, ale pomôže aj vytvoriť dostatočne kvalitnú slovnú zásobu odborných termínov, ktorú využijete pri ďalšom čítaní odborných textov.

  • Účastníci nie sú počas kempu hodnotení. Získanie záverečného certifikátu dokazuje, že účastníci nielen že dokážu komunikovať v angličtine, ale hlavne prejavujú schopnosti logicky a konštruktívne myslieť a majú záujem o dianie okolo seba.

  • INESS - Institute of Economic and Social Studies
    2006 - 2013