Čo je The Liberty Camp?

  • Sloboda v rozhodovaní jednotlivcov je predpokladom existencie životaschopnej spoločnosti. Jej význam a hodnotu budeme skúmať z pohľadu ekonómie, filozofie, či politiky. Na druhej strane slobodná spoločnosť sa nezaobíde bez podnikateľov a ich podnikavého ducha prinášajúceho rast životnej úrovne. Diskutovať budeme nielen o význame podnikania, ale vďaka praktickým skúsenostiam lektorov aj o rizikách a príležitostiach pri štarte nových projektov. Prednášajúci pôsobili v mnohých krajinách sveta v rôznych oblastiach, diskutovať môžete napríklad o budovaní reforiem v rozvojových krajinách, o spôsoboch, ako vylepšiť postavenie Slovenska, ale aj o spôsobe výberu správnych spolupracovníkov.

  • Diskutovať budeme tiež o príčinách a možných riešeniach súčasného spomalenia prakticky všetkých ekonomík sveta.

  • Jedným z cieľov kempu je zlepšiť angličtinu účastníkov. To znamená, že kemp je určený aj pre tých, ktorý neovládajú hovorenú angličtinu plynule. Práve diskusie v malých skupinách by im mali pomôcť "rozhovoriť sa". Účastníci by ale mali byť schopní porozumieť bežnému písanému textu v angličtine. Lektori majú bohaté skúsenosti s prednášaním pre zahraničných študentov, ich prejav je zreteľný a zrozumiteľný.

  • Organizátori a prednášajúci majú s prípravou kempov bohaté skúsenosti. Prvý kemp bol v Litve organizovaný už pred pätnástimi rokmi.

  • V predchádzajúcich rokoch sme na kempe mali účastníkov z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Slovenska, Turecka, Indie, Iraku a z krajín bývalej Juhoslávie. Aj tento rok očakávame pestré medzinárodné zloženie.

  • Hornú vekovú hranicu nepoznáme, spodná hranica bola určená na 17 rokov preto, aby účastníci mohli diskutovať aj o zložitejších témach.

  • INESS - Institute of Economic and Social Studies
    2006 - 2013