O kempe

 • Podnikateľský kemp organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS s podporou Nadácie Pontis. Cieľom je podporiť ľudí v rozhodnutí začať podnikať a pomôcť im nájsť odpovede na otázky, ktoré ich v tejto oblasti trápia.

 • Podujatie bude prebiehať od 30.5.2013 do 2.6.2013, od štvrtkového poobedia do nedeľného poobedia, v priestoroch Business centra Zochova. Na programe je zhruba desiatka prednášok, viaceré z nich nasledované workshopmi.

 • Na prednáškach sa účastníci dozvedia o rôznych praktických aspektoch podnikania od skúsených podnikateľov a profesionálov z odboru. Administratíva, dane, financovanie, predaj, obchodné spory sú témy, ktoré sprevádzajú každého podnikateľa, bez ohľadu na to, či predáva software, alebo tehly. Preto vítame účastníkov s akýmkoľvek podnikateľským nápadom. Váš nápad si budete rozvíjať a kriticky testovať na workshopoch spolu s ostatnými účastníkmi.

 • Našim východiskom je, že problémy sú na to, aby sa prekonávali. Chceme, aby ste podujatie opúšťali s jasným odpoveďami a radami, čo Vám umožní začať podnikať, pokiaľ možno okamžite. . Chceli by sme, aby ste po skončení programu boli schopní jasne zadefinovať reálne ciele vášho plánu a konkrétny časový plán, ako ich dosiahnuť.

 • Naša spolupráca neskončí opustením prednáškovej sály. Poskytneme platformu na spätnú väzbu k dosahovaniu stanovených cieľov, organizovať stretnutia celej skupiny, čo umožní zdieľanie informácií, rád a úspechov aj v ďalších týždňoch a mesiacoch.

 • Účastnícky poplatok je 38€ a zahŕňa drobné občerstvenie medzi prednáškami. Ubytovanie pre mimo bratislavských účastníkov je vo vlastnej réžii. V Starom meste je niekoľko cenovo dostupných hostelov, odporúčame vyhladať napríklad cez www.hostelworld.com.

  Program

 • Podnikateľský plán
 • Právo a podnikanie
 • Mimoriadne situácie
 • Administratíva a byrokracia
 • Zdravá firma
 • Dane
 • Marketing
 • Financie
 • Ako začať

  Prednášky sú prekladané workshopmi s vašou aktívnou účasťou!


 • INESS - Institute of Economic and Social Studies
  2013