Stereotypov o Rómoch je stále veľa (STV)

Keď má rodina 5 detí a nie je príliš aktívna, sú tieto príspevky vrátane prídavkov na dieťa okolo 350 eur. Naopak ak sa jedná o integrovanú rodinu, ktorá dostáva ja príspevok na bývanie, aktivačný príspevok a povedzme príspevok na plnenie školskej dochádzky detí, môže to byť okolo 580 euro mesačne, konštatoval pre STV dňa 8.4.2014 Jín Dinga z INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Blažení tí, čo sú energeticky chudobní

Vláda prerokovala koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorú predložil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s ministerstvami hospodárstva, financií a práce ešte vlani. Tento dokument je plejádou zlých a ešte horších opatrení, prázdnych floskúl a snahou predať voličom kozmické titánové hrnce, na ktorých sa v skutočnosti pripáli aj voda.

Pages

Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards