Hospodárenie štátu sa zlepšilo, no ďalším reformám sa nevyhneme (Aktuality.sk)

V budúcnosti sa pravdepodobne nevyhneme ďalšiemu kráteniu vyšších dôchodkov, zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku, či ich nevalorizácii, konštatoval na margo úspor vo verejných financiách dňa 29.4.2014 Ján Dinga z INESS.

Hospodárenie štátu sa zlepšilo, no ďalším reformám sa nevyhneme (Aktuality.sk)

Udržateľnosť verejných financií v dlhodobom horizonte sa vlani zlepšila. Napriek tomu súčasná vláda stále tlačí veľké dlhové bremeno pred sebou. Také sú závery Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá hodnotila minulý rok. Analytici tvrdia, že Slovensko bude musieť pristúpiť k ďalším reformám, aby sa vyhlo krachu v budúcnosti.

Prespeli vojaci a policajti

Podľa predsedu RRZ Ivana Šramka vláda v minulom roku prispela k stabilite verejných financií. Dôkazom toho je štrukturálne primárne saldo, ktoré dosiahlo vlani hodnotu -0,3 percenta HDP. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím tak prišlo k zlepšeniu o 2,4 percenta. Najviac k zlepšeniu prispeli zmeny, ktorými prešli výsluhové dôchodky v silových rezortoch. V praxi to znamená, že vláda oddialila dôchodkový vek policajtov a vojakov. Pričom sa im zmenil aj systém valorizácie penzií. „Toto opatrenie bolo politicko-ekonomicky problematické, ale vláda ho nakoniec presadila,“ povedal člen RRZ Michal Horváth.
Nízke čerpanie fondov EÚ

Na druhej strane rada upozorňuje, že zlepšenie hospodárenia štátu bolo aj na úkor čerpania fondov EÚ, ako aj toho, že obce, mestá a župy znížili svoje kapitálové výdavky. To môže mať negatívne dopady na rozpočet v ďalších rokoch. Ako ďalej povedal Šramko, ešte zostáva stále veľa práce, nakoľko naďalej prenášame veľké bremeno na budúce generácie. RRZ totiž vypočítala, že keby terajšia vláda alebo aj ďalšie nič nespravili s hospodárením štátu, tak by sa náš verejný dlh dostal do roku 2050 na úroveň 166,7 percenta HDP. V roku 2063 by, dokonca, dosiahol hodnotu 269,1 percenta HDP. Preto je nevyhnutné, aby sa prijali ďalšie opatrenia na zlepšenie udržateľnosti verejných financií. Najväčšími reformami budú musieť prejsť oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie ozdravné opatrenia

Podľa analytikov riziká v uvedených oblastiach súvisia s demografickým vývojom Slovenska. „Už v súčasnosti by preto bolo vhodné uvažovať o tvorbe rezerv do budúcna, aby štátny rozpočet uniesol zvýšené nároky pri súčasnom znižovaní aktívnej populácie,“ povedal analytik Tatra banky Boris Fojtík. Preto by sa mali Slováci pripraviť na ďalšie reformy. „V budúcnosti sa preto pravdepodobne nevyhneme ďalšiemu kráteniu vyšších dôchodkov, zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku, či ich nevalorizácii,“ dodal Ján Dinga z inštitútu INESS s tým, že slovenskému zdravotníctvu by prospelo zavedenie finančnej spoluúčasti pacientov.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 29.4.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards