Programový výber z druhého piliera bude len pre vyvolených. Rozhodol štát (Trend)

I napriek tomu, že novela vyriešila množstvo potrebných technických detailov čerpania úspor, jej základná filozofia je v rozpore s pravidlami, za ktorých viac ako milión sporiteľov vstúpilo do druhého piliera. Novela ich oberá o možnosť slobodne rozhodovať o využití ich úspor, túto zmenu môžeme považovať za retroaktívnu, komentoval anuitnú novelu pre týždenník Trend dňa 26.2.2014 Radovan Ďurana z INESS.

Programový výber z druhého piliera bude len pre vyvolených. Rozhodol štát (Trend)

Starobných dôchodcov, ktorí majú penzie vo výške najmenej štvornásobku životného minima je približne 1,1 percenta, čo je okolo 9-tisíc penzistov. Väčšina sporiteľov si teda bude musieť od poisťovní kúpiť doživotný dôchodok.

Ak bude mať penzista na účte málo peňazí a od poisťovní nedostane žiadnu ponuku na doživotný dôchodok, dostane tiež nasporené peniaze vyplatené naraz.

Také sú základné parametre anuitnej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú schválila vláda.
Programový výber

Dôchodky z druhého piliera sa budú prvýkrát vyplácať už na budúci rok. Malo by ich dostať približne tritisíc sporiteľov. Čísla penzistov však budú každoročne rásť.

Sporitelia sa však nebudú môcť sami rozhodnúť, akým spôsobom chcú čerpať svoj dôchodok. Rozhodne to za nich štát.

Práve programový výber, teda možnosť čerpať časť nasporených peňazí naraz, bol pre väčšinu sporiteľov dôvodom, že do druhého piliera pred ôsmimi rokmi vstúpili.

"I napriek tomu, že novela vyriešila množstvo potrebných technických detailov čerpania úspor, jej základná filozofia je v rozpore s pravidlami, za ktorých viac ako milión sporiteľov vstúpilo do druhého piliera. Novela ich oberá o možnosť slobodne rozhodovať o využití ich úspor, túto zmenu môžeme považovať za retroaktívnu," komentoval vládou schválený návrh zákona analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS Radovan Ďurana.

K programovému výberu sa dostane len úzka skupina sporiteľov, najlepšie platených ľudí v štáte. Programovým výberom bude možné vyplatiť aj dobrovoľné príspevky do druhého piliera. Tu podmienka dôchodku vyššieho ako 800 eur platiť nemá.

Podľa R. Ďuranu zvíťazil v tomto prípade paternalizmus nad možnosťou slobodnej voľby.

"Vláda odoprela viac ako 95 percentám sporiteľov možnosť rozhodnúť o tom, či je pre nich lepšie riešiť svoje významné dôchodkové potreby jednorázovo (doplatok hypotéky, investícia do zdravia), alebo je pre nich výhodnejší pravidelný mesačný príjem (doživotná anuita)."
Úloha poisťovní

Vyplácanie doživotných dôchodkov má prejsť pod správu poisťovní. Tie budú môcť prostredníctvom centrálneho elektronického ponukového systému budúcemu dôchodcovi predložiť ponuku penzie. To má podľa rezortu práce zabezpečiť najmä transparentnosť vo vyplácaní dôchodkov.

Ministerstvo práce si predstavuje, že sporiteľ v dôchodkovom veku príde do dôchodkovej správcovskej spoločnosti a požiada o penziu z druhého. piliera. Dôchodková spoločnosť túto informáciu potom zadá do ponukového systému. Ten má spravovať Sociálna poisťovňa. Tá potom predloží sporiteľovi jeho nasporenú sumu a na ňu zareagujú poisťovne svojimi ponukami.

Sporiteľ by mal od poisťovní dostať ponuky do jedného až dvoch dní. Následne sa musí dôchodca v priebehu 30 dní rozhodnúť, ktorú z nich prijme.

Sporiteľ si bude môcť vybrať dôchodok s pozostalostným vyplácaním. To znamená, že po jeho smrti budú mať jeho pozostalí nárok na vdovské, respektíve vdovecké a sirotské dôchodky. V takomto prípade jeho doživotný dôchodok z druhého piliera bude pri jeho priznaní nižší približne o 10 percent.

Ak bude chcieť mať svoj doživotný dôchodok pravidelne zvyšovaný (poistka proti inflácii), poisťovňa mu tiež vymeria nižšiu penziu. Percento zvyšovania dôchodkov z druhého piliera určí Národná banka Slovenska na základe strednodobého inflačného cieľa Európskej centrálnej banky.

Môže sa však stať, že si penzista nebude mať z čoho vybrať - buď budú všetky ponuky rovnané (rovnako nízke) alebo dôchodca nedostane od poisťovne žiadnu ponuku kvôli tomu, že si nasporil veľmi nízku sumu, ktorá je pre poisťovne nezaujímavá.

R. Ďurana si myslí, že je zbytočne drahé týmto spôsobom administrovať úspory vo výške napríklad tritisíc eur. "Je to zbytočne nákladné, a takto nízke úspory by mali byť skôr vyplatené jednorazovo, nakoľko anuita z takýchto úspor predstavuje len minimálny prírastok (10 %) k mesačnému dôchodku z prvého piliera"
A čo je to dočasný dôchodok

Okrem doživotného dôchodku a programového výberu bude existovať aj dočasný dôchodok. Poisťovňa ho bude vyplácať päť, sedem alebo desať rokov. Pri ňom budú platiť rovnaké podmienky ako pri programovom výbere, teda penzia vyššia ako štvornásobok životného minima.

Na dočasnú penziu budú mať však nárok aj tí sporitelia, ktorí nedostanú od poisťovní ponuku na vyplácanie doživotného starobného dôchodku. Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie ešte pred vyplatením poslednej splátky dočasného dôchodku alebo pred uplynutím vopred stanoveného obdobia vyplácania dočasného dôchodku, nevyplatené finančné prostriedky sa nebudú môcť dediť.
Čo je pozitívne

K pozitívnym zmenám patrí návrh rezortu práce, aby sa od budúceho roka zrušila podmienka sporiť si na dôchodok v druhom pilieri minimálne desať rokov. Jedinou podmienkou, aby človek mohol čerpať nasporené prostriedky, má byť dosiahnutie dôchodkového veku.

Aj vďaka hromadnej pripomienke, ktorú inicioval INESS, ministerstvo práce nakoniec v novele ponechalo jednorazový výber (aj keď len pre pár vyvolených) a bola zavedená možnosť výberu zhodnotenia úspor bez nutnosti zakúpenia anuity. "Teraz bude karta ležať na strane parlamentu. INESS bude pokračovať vo vysvetľovaní neopodstatneného obmedzenia prístupu k úsporám," dodal R. Ďurana.

Zuzana Kollárová

Trend, 26.2.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards