Aktivačné práce po novom: Kosenie trávy s kurzom dobrého správania (Aktualne.sk)

Ako povedal pre portál Aktualne.sk dňa 27.2.2014 Ján Dinga z INESS, rekvalifikačné kurzy ľuďom nepomôžu, pokiaľ nebude trh vytvárať dostatočný počet pracovných miest. Ako ďalej doda, to sa dá vtedy, ak znížime cenu práce pre nízkopríjmových zamestnancov cez znižovanie odvodov.

Aktivačné práce po novom: Kosenie trávy s kurzom dobrého správania (Aktualne.sk)

Tí, ktorí sa budú chcieť zapojiť do aktivačných prác, budú po novom absolvovať vzdelávacie aktivity. Tie majú pomôcť zvýšiť úspech na zaradenie sa na trhu práce. Boj s nezamestnanosťou teda ukazuje ďalšiu cestu. Zmysluplnú?
„Na odporúčanie Európskej komisie uchádzači o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačné práce po 15. januári 2014, absolvujú vzdelávaciu činnosť,“ potvrdila Jana Lukáčová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Vzdelávanie inak

V Európe straší nezamestnanosť a ešte horšie je to, keď sa pozrieme na podiel ľudí, ktorí si nedokážu nájsť prácu dlhodobo. Brusel hovorí o odporúčaniach pre štáty, u nás aj o reforme školstva. Otázne ostáva, či spomínané odporúčanie vzdelávacích činností je správnym zámerom ako naštartovať hospodársky rast na Slovensku.

 Nie žeby títo ľudia nepotrebovali vzdelanie, no ako pre Aktuálne.sk potvrdila Lukáčová, nejde o žiadne rekvalifikačné kurzy a zmeny pracovnej kvalifikácie. „Ide o vzdelávacie aktivity, ktoré sú doplnkom k pracovným aktivitám. Hlavným cieľom je poskytnúť uchádzačom o zamestnanie okrem udržiavania pracovných návykov aj udržiavanie sociálnych a osobnostných kompetencií tak, aby tento súbor návykov zvyšoval ich šance na zaradenie na trh práce,“ opisuje.

V praxi ide teda o takzvané mäkké zručnosti, ktoré zahŕňajú resocializačné či komunikačné zručnosti. Veľmi zjednodušene by to mohlo vyzerať tak, že pred zametaním chodníkov alebo pomocných obecných prác by ste mali najskôr prejsť kurzom akéhosi „správania sa“.

Samotná myšlienka vzdelávania je možno dobrá, ale ako upozorňuje Ján Dinga z INESS, tieto rekvalifikačné kurzy týmto ľuďom nepomôžu, pokiaľ nebude trh vytvárať dostatočný počet pracovných miest. A to sa dá podľa neho vtedy, ak znížime cenu práce pre nízkopríjmových zamestnancov cez znižovanie odvodov.
P

omocná ruka alebo zbytočné peniaze?

Po dohode s Európskou komisiou tak pôjde podľa Ústredia práce ale najskôr o pilotné overovanie a do tejto aktivity bude zahrnutých maximálne 5-tisíc klientov na celom Slovensku. A keď prídu čakávané výsledky, v novom programovacom období zrejme pôjde už o systémovú zmenu v oblasti aktivačných prác.

Vzdelávanie pôjde cez verejné obstarávanie a náklady naň budú potom hradené zo štátneho rozpočtu. A v takom prípade bude asi všetkých zaujímať výsledok.

„Tie rekvalifikačné trhy sú na to, aby sa tí ľudia naučili niečo nové a neboli závislí na sociálnych dávkach. Je samozrejme dôležité, aby sa merali výsledky týchto kurzov, koľko ľudí nimi prešlo a koľko si našlo novú prácu, aby išli tie peniaze do subjektov, ktoré organizujú kurzy s vyššou úspešnosťou,“ hovorí Peter Goliaš z INEKO.

Viacerí podľa našich informácii skloňujú v tomto prípade aj akúsi opakovanú históriu sociálnych podnikov v novom šate. Lukáčová to výrazne odmietla. „Zjednodušene povedané, úrady práce poskytovali príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku, čo so súčasnými našimi aktivitami nemá nič spoločné,“ dodáva.

Andrea Mačošková

27.2.2014, Aktualne.sk
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards