Market Finesse február/ 2014

V článkoch februárového čísla Market Finesse sme sa zaoberali chronickým nadhodnocovaním odhadov ekonomického rastu, návrhu odborov na ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy, správe o rozdelení bohatstva vo svete, nadbytočnosti gastrolístkov a opäť sme si pripomenuli aj aktivity ECB. Pdf vydanie mesačníka nájdete tu.
Market Finesse február/ 2014

Vo februári sme usporiadali veľkú konferenciu venovanú anuitnej novele zákona o dôchodkovom sporení. V čísle nájdete fotoreportáž z podujatia, kompletné informácie vrátanie videozáznamov prednášok nájdete na stránke http://www.iness.sk/2pilier/

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards