Svet nie je koláč

"Len 85 najbohatších vlastní to, čo 3,5 miliardy ľudí" zahlásili pred pár dňami noviny. Takéto titulky sa opakujú so železnou pravidelnosťou a úspešne triafajú do sŕdc väčšiny čitateľov. Prevládajúcim pocitom je rozhorčenie nad tým, že niekto má toľko, čo nemôže snáď v zdraví ani užiť, kým iní bojujú o každú skyvu chleba.

Svet nie je koláč

Úplne tomu rozumiem. Chce to vnútorné vyrovnanie tibetského lámu prijať fakt, že niekto má mnohonásobne pohodlnejší život, za ktorý neraz vďačí najmä šťastnej náhode, že sa narodil v rodine švajčiarskeho priemyselníka a nie na predmestí Dháky. Volanie davov po náprave tejto situácie býva jasné – prerozdeliť!

Tu je však jeden zásadný problém – prerozdelenie nezníži svetovú chudobu, zníži len svetové bohatstvo. Toto riešenie totiž vychádza z chybného predpokladu, že svet je ako koláč. Teda že svetové bohatstvo je dané a keď si z neho niekto odkrojí väčší kus, ostatným ostanú len omrvinky. Ale bohatstvo nie je dané a nemenné, bohatstvo sa vytvára.

Za mojich mladších čias bol symbolom svetového bohatstva Bill Gates, preto použijem jeho ako príklad. Bill predajom svojho softvéru získal majetok v rádoch desiatok miliárd dolárov. Znamená to, že obral miliardy Afričanov, či Ázijcov o ich posledný majetok? Nie, Bill tie miliardy nikomu nevzal – on ich vytvoril. V istom momente boli na svete statky v hodnote X biliónov dolárov. Potom Bill naprogramoval Windows a ponúkol ho na trh. Trh zistil, že je to nesmierne užitočná vec a na miliardy kópii zavesil cenovku. Na svete boli zrazu statky v hodnote X biliónov plus Y miliárd dolárov. Z tých Y miliárd dostal Bill veľký podiel, ale nedostal všetko. Ľudia si tovar totiž kupujú len vtedy, ak je jeho trhová cena nižšia ako jeho vnútorná hodnota pre kupujúceho. Časť z tých novovytvorených Y miliárd hodnoty sa  tak dostalo do rúk spotrebiteľov. Bill závratne zbohatol, no o maličký kúsok zbohatli aj všetci jeho zákazníci. No nielen oni, z jeho tovarov nepriamo profitovalo oveľa väčšie množstvo ľudí, napríklad pacienti v nemocnici, ktorá vymenila papierovú databázu za Excelovú a urýchlila tak administratívu. Nikto neschudobnel preto, že Bill zbohatol.

Teraz si predstavme, že by sa Bill rozhodol po prvotnom úspechu celý svoj ešte stále relatívne neveľký (v porovnaní so súčasnosťou) majetok rozdať chudobným. Keďže jeho majetok pozostáva najmä z akcií, každému obyvateľovi Afriky by dal jednu akciu Microsoftu. Ako by im to pomohlo? No samozrejme nijak. Ak by si tú akciu nechali, Microsoft by pre gigantickú roztrieštenosť vlastníkov skôr či neskôr skrachoval a im by ostal v ruke bezcenný papier. Ak by všetci tú akciu predali, zvýšili by tým len množstvo peňazí v Afrike a spustili rast cien, ale nijak by nestúpla ich kúpna sila. Nehovoriac o tom, že obrovská hodnota, ktorú Microsoft dodnes produkuje, by jednoducho nenastala.

Jediná cesta, ako sa vymaniť z osídiel podvýživy, chorôb a násilia je rast bohatstva a nie jeho prerozdeľovanie. Tomu napomôže, ak sa budú produktívni venovať produktivite. Ak by Bill naďalej zapriahal svojho biznisového génia, pre svet by bol prospešnejší ako keď rozdáva (hoci nikomu neuberám právo na dôchodok a filantropický relax). A nielen Bill, ale všetci ľudia, pretože okrem ľudí v kóme je každý človek schopní tvoriť bohatstvo, aj keď možno milión krát menšie ako Bill. Chudobe pomôžeme odstránením ciel, regulácií a taríf na ich produkciu (haló, humanisti v Bruseli!) a odvrhnutím vládcov, ktorí tretí svet škrtia svojimi výstrelkami.

Na svet všetci prichádzame s holým zadkom. Až dobre fungujúce hospodárstvo nám naň potom nacapí plienku. Kapitalizmus je systém vynikajúci v tom, že slobodní ľudia v ňom dokážu tvoriť hodnoty veľmi rýchlo. Máme príklady krajín, ktoré sa z osudu tretieho sveta dokázali vymaniť za jednu generáciu a vždy to boli krajiny, ktoré najskôr tvorili a až potom prerozdeľovali (ak vôbec).

Už počujem vaše námietky, ako vravia naši anglo-saskí priatelia, disclaimer. Časť boháčov netvorí, ale parazituje. Sú to tí, ktorí svoj majetok vybudovali na predražených štátnych zákazkách, či na prednostnom prístupe k čerstvým peniazom z centrálnych bánk. Ale týchto väčšie prerozdeľovanie nezrazí na kolená, práve naopak – oni totiž z neho profitujú.

Hospodárske noviny, 26.1.2014
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards