Slovensko za desaťročie výrazne znížilo svoju energetickú náročnosť (Energie-portal.sk)

Ako konštatoval dňa 23.12.2013 Martin Vlachynský z INESS, poľnohospodárstvo prechádzalo transformáciou hádam najpomalšie zo všetkých sektorov, čo sa podpisuje aj pod oneskorené znižovanie energetickej náročnosti.

Slovensko za desaťročie výrazne znížilo svoju energetickú náročnosť (Energie-portal.sk)

Energetická náročnosť slovenskej ekonomiky sa za posledných desať rokov celkom výrazne znížila. Napriek tomu je Slovensko v tomto ukazovateli piatou najhoršou krajinou v rámci európskej dvadsaťsedmičky. Kým v roku 2001 bola energetická náročnosť 20,3 PJ/mld. eur, tak v roku 2011 to bolo len 11,2 PJ/mld. eur.

Najlepší v OECD a EÚ

Podľa ministerstva hospodárstva o významnom pokroku v znižovaní energetickej náročnosti svedčí jej vývoj v rokoch 2002-2009, kedy naša ekonomika znížila energetickú náročnosť o 38 percent, čo bol najlepší výsledok spomedzi všetkých krajín OECD a členských štátov EÚ. Tento trend pokračoval aj v období rokov 2005-2010, kde zníženie o viac ako 21 percent predstavuje najviac v rámci krajín EÚ v danom období. Za obdobie 2001 - 2011 pokles energetickej náročnosti tak bol na úrovni skoro 45 percent.

Reštrukturalizácia priemyslu

Ako tvrdí analytik inštitútu INESS Martin Vlachynský, podobne ako v iných sektoroch hospodárstva, vysoká neefektívnosť prejavujúca sa aj vysokou spotrebou energií na jednotku produkcie bola dedičstvom socializmu. „Poľnohospodárstvo prechádzalo transformáciou hádam najpomalšie zo všetkých sektorov, čo sa podpisuje aj pod oneskorené znižovanie energetickej náročnosti,“ hovorí Vlachynský. Rezort hospodárstva za pozitívnym vývojom vidí predovšetkým úspešnú reštrukturalizáciu priemyslu, zavádzanie nízkoenergetických výrobných procesov v priemysle a účinných úsporných opatrení v sektore domácností obmenou spotrebičov za úspornejšie.

Martin Odkladal

Zvyšok článku si prečítate tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards