Majiteľ Smrečiny zvažuje žalobu na štát (Hospodárske noviny)

Podnik doplatil na to, že počítal s umelými netrhovými podmienkami, ktoré mu štát vytvoril, ale po čase ich zmenil, komentoval dotácie pre podnik Smrečina dňa 5.6.2013 Martin Vlachynský z INESS.

Majiteľ Smrečiny zvažuje žalobu na štát (Hospodárske noviny)

Ladislav Krajňák, ktorý firmu ovláda, tvrdí, že úrad má vrátiť peniaze za neoprávnene účtované poplatky.

Jeden z najbohatších Slovákov Ladislav Krajňák sa s krachom banskobystrickej Smrečiny Hofatex, ktorú ovláda cez svoju spoločnosť SK Invest, nechce zmieriť. Stále sa domáha peňazí, ktoré mu vraj dlhuje štát. Právne analýzy advokátskej kancelárie Koval & spol. dali za pravdu tvrdeniam Ladislava Krajňáka o tom, že podniku Smrečina Hofatex účtoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neoprávnené poplatky. Respektíve, štát im mal prispievať na produkciu vlastnej energie z elektrárne na biomasu viac. „Na podmienky podpory výroby sa nevzťahujú predpisy, ktoré nadobudli účinnosť po 1. 5. 2011,“ tvrdí sa v správe advokáta Oskara Chnapka.

Zmena poplatkov
Jablko sváru má byť v zmenách vyplácania dotácií zo začiatku mája 2011. Smrečina dostávala dotácie na energiu, ktorú vyrábala vo vlastnej elektrárni na biomasu.

Dotácie dostávala formou doplatku, ktorý jej umelo znižoval ceny externej elektriny od distribútora Stredoslovenskej energetiky. V máji 2011 sa však výška doplatkov uznesením ÚRSO zmenila, pre Smrečinu nevýhodným smerom. „Nie sme si vedomí toho, žeby sme Smrečinu akokoľvek diskriminovali oproti iným podnikom.

Zmeny, ktoré sme podľa zákona spravili 1. 5. 2011, sme vykonali celoplošne. Týkali sa všetkých podnikov,“ povedal pre HN Jozef Holjenčík, predseda rady pre reguláciu.
Zástupcovia banskobystrickej firmy hovoria o tom, že ÚRSO, konajúce na základe rozhodnutí štátu, porušil dohodu, ktorú s nimi mal. Tým došlo k veľkým stratám podniku, ktoré sa mali neskôr podpísať pod jeho krach.

„Zástupcovia Smrečiny Hofatex nás stále oficiálne nekontaktovali. Sme pripravení vysvetliť si s nimi situáciu, no k odkazom cez médiá nechceme pristúpiť,“ odpovedal HN Holjenčík na otázku, či ich vedenie firmy kontaktovalo.

Žaloba na stole?
Ladislav Krajňák totiž stále operuje možnou žalobou a inými krokmi, ktorými by si chcel uplatniť satisfakciu za podľa jeho výkladu neprávosť. „Vyjadrenie právnickej kancelárie Koval nám dáva za pravdu,“ tvrdí bývalý výrobný riaditeľ Smrečiny Ján Stanovský. Na otázku, prečo sa do sporu s ÚRSO nepustili už skôr, odpovedá, že neodhadli vážnosť dôsledkov, ktoré mohla meť zmena doplatkov na chod firmy. „Keďže sme v tom čase nechceli ísť do súdnych sporov, tlačil nás čas, a predaj tepla bol vzhľadom na stav energetiky dostatočný, vyplnili sme žiadosť o vydanie cenového rozhodnutia podľa požiadavky ÚRSO,“ spresňuje kroky, ktoré urobili.

Netrhové riešenia
Podľa odborníkov však nemôže vina ležať iba na ramenách štátu. Smrečina spravila základnú chybu v tom, že sa spoliehala na sľubované podmienky. „Podnik doplatil na to, že počítal s umelými netrhovými podmienkami, ktoré mu štát vytvoril, ale po čase ich zmenil,“ súhlasí energetický analytik Iness Martin Vlachynsky. Úprava cenotvorby dotácií na zelenú energiu je podľa neho bežným krokom, ktorým štát reaguje na aktuálnu výšku cien energií.

„Takéto situácie vyplývajú z toho, keď sa štát snaží obísť trh a presadzovať rôzne politiky formou dotácií. Po čase sa prejaví, že dotácie predražujú ceny energií, a tak sa pravidla zase zmenia. Či už pokiaľ ide o výšku poplatkov, dotácií alebo objemov, ktoré sa vykupujú,“ dodal Vlachynský.

Tomáš Lemešani

Hospodárske noviny, 5.6.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards