Na dávkach sa dajú ušetriť stovky miliónov (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana z INESS odpovedal dňa 23.5.2013 na otázky Hospodárskych novín týkajúcich sa sociálnych dávok.

Na dávkach sa dajú ušetriť stovky miliónov (Hospodárske noviny)

Má škrtanie, alebo zmeny v sociálnych dávkach, zmysel?
Mnohé dávky sú poskytované neefektívne ľuďom, ktorí ich pre svoj príjem či majetok nepotrebujú. Zastavenie tohto plytvania má, pochopiteľne, zmysel, hlavne v situácii, keď čelíme deficitu viac ako dve miliardy eur.

Koľko je teda na škrtoch sociálnych dávok možné ušetriť?
Ušetrí sa toľko, koľko rozhodne parlament. Ak by však došlo k zoškrtaniu dávok pre tretinu poberateľov s najvyšším príjmom, úspory by presiahli 250 miliónov eur, čo je nepochybne významná položka z hľadiska existujúceho deficitu.

Ktoré príspevky sú vyplácané neefektívne?
Mnohé dávky sú poskytované neefektívne. Odstránenie plytvania zvýšením adresnosti je možné testovaním príjmov alebo majetku poberateľov dávok.

Kde by vláda ešte mohla šetriť?
Štát by mal spolu s týmito reformami prehodnotiť svoje existujúce politiky najmä čo sa týka vzdelávania, voľnočasových aktivít a podobne. Odstránenie plytvania v školstve by mohlo napríklad obmedziť platby z vrecka, ktorým čelí každá rodina.

Michaela Kušnírová

Hospodárske noviny, 23.5.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards