Anketa HN: Ako by mala vláda podporovať hospodársky rast? (Hospodárske noviny)

Podľa Richarda Ďuranu z INESS najefektívnejšou pomocou podnikateľskému prostrediu sú plošné opatrenia, ktoré pomôžu celému hospodárstvu, nielen špecifickým sektorom. Ako ďalej uviedol pre Hospodárske noviny dňa 6.3. 2012, medzi ne zaraďujeme znižovanie rozsiahlej administratívnej záťaže, spružnenie Zákonníka práce, ktorý predražuje prepúšťanie a upustenie od investičných stimulov pre vybrané subjekty a nesystémových, neefektívnych a drahých politík trhu práce.

Anketa HN: Ako by mala vláda podporovať hospodársky rast? (Hospodárske noviny)

Martin Baláž, Slovenská sporiteľňa

Ekonomickému rastu by mohla pomôcť aj rýchlejšia výstavba diaľnic v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Imidžu Slovenska v očiach zahraničných investorov by pritom prospelo aj ak by vláda v budúcnosti už nerealizovala neštandardné opatrenia ako sú špeciálne odvody pre vybrané sektory, ktoré znižujú konkurencieschopnosť firiem v danom odvetví v rámci EÚ a takto deformujú podnikateľské prostredie.

Jiří Cihlář, analytik Next Finance

Podpora podnikateľského prostredia by mala byť dlhodobá a taká, aby firmy boli na slovenskom trhu ochotné investovať v dlhšom horizonte. S tým však súvisí i nastavenie stabilného prostredia bez výrazných zásahov štátneho aparátu. Zásah vlády v podobe zvýšenie daní, najmä pre firmy, bude mať silnejší negatívny vplyv na podnikateľský sektor, než aké môžu v pozitívnom zmysle priniesť plánované prorastové opatrenia.

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Kľúčové je, aby vláda robila prorastové opatrenia, ktoré súčasne umožnia znižovanie verejného deficitu aj dlhu. To je, aby so zámienkou podpory rastu ďalej nezadlžovala krajinu. Medzi také patrí napríklad spružnenie Zákonníka práce, presunutie začiatku predlžovania dôchodkového veku z roku 2017 už na rok 2013, či znížiť priame dane a odvody a zvýšiť nepriame dane a dane z majetku.

Richard Ďurana, riaditeľ inštitútu INESS

Za najefektívnejšiu pomoc podnikateľskému prostrediu považujeme nasledujúce plošné opatrenia, ktoré pomôžu celému hospodárstvu, nielen špecifickým sektorom. Medzi ne zaraďujeme znižovanie rozsiahlej administratívnej záťaže, spružnenie Zákonníka práce, ktorý predražuje prepúšťanie a upustenie od investičných stimulov pre vybrané subjekty a nesystémových, neefektívnych a drahých politík trhu práce.

Marek Poracký

Hospodárske noviny, 6.3.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards