Bohatšie Slovensko? (eTrend)

Dňa 19.2. 2013 vyšiel Richardovi Ďuranovi z INESS autorský článok na blogu eTrend na tému boj proti kríze. 

Bohatšie Slovensko? (eTrend)

Už ste si kúpili psa? Alebo ste sa hodinu  vozili autom po meste, s neotvorenou fľaškou kvalitného alkoholu na prednej sedačke? Aby bolo Slovensko bohatšie? Kto si pri týchto videách nespomenie na Bojovníkov proti kríze, kampaň niektorých  predstaviteľov reklamných agentúr, vyzývajúcich na vyššiu spotrebu.

Už v roku 2009, sme sa pre médiá vyjadrovali, že bojovnícka “Kampaň je postavená na mylnom chápaní ekonomických záležitostí, je postavená na Keynesovskej predstave o tom, že hospodársky rast je ťahaný spotrebou a nie úsporami a investíciami“. Za Bojovníkmi stála obľúbená myšlienka niektorých ekonómov: keď spotrebitelia vypustia rezervy pod vankúšmi, ekonomika dostane dostatočnú dávku steroidov a výkon vzrastie o desiatky percent. Išlo o predstavu, ktorá bola dosadená do chybného predpokladu, že hospodárska recesia je len „zlá“ nálada, ktorú treba prekonať, podobne ako smútok antidepresívami.

V čase, keď ekonomická aktivita vďaka pretrvávajúcej kríze stagnuje, nás vozenie sa v aute či nákup alkoholu bohatšími nespraví. Na to, aby sa mohlo hodovať, sa najprv musí pracovať, šetriť a investovať. Zber úrody nie je možné predbehnúť.

Sedliacky rozum túto matematiku prirodzene ovláda, len keby do toho nevstupovala vláda.

Tej sa šetriť nechce a naďalej rozsiahlo plytvá. Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko, stačí zaloviť práve v podivných kampaniach, ako je napríklad 120 tisícová eurofondová kampaň o starobe z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, či ďalšia 684 tisícová eurofondová kampaň na sladkovodné ryby, ktorú si objednalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Lenže keď vláda nešetrí, a zároveň je nútená znižovať deficit, tak to šetrenie musí komplikovať občanom. Potenciálne úspory a množstvo existujúcich pracovných miest im znižuje zvyšovaním daní a odvodov. Bremeno konsolidácie prehodila na súkromný sektor, mnoho našich návrhov na možné úspory  bez zásadného negatívneho dopadu na poskytovanie služieb občanom zostalo nepovšimnutých.

Bohatšie Slovensko sa nedá vymyslieť, ani centrálne naplánovať, musíme si ho odpracovať. Nepomôžu žiadne kampane. Stačí nesľubovať ľuďom hory doly, uvoľniť im ruky a dopriať im radosť z odmeny za vykonanú prácu, z ktorej nezmizne polovica v štátnej kase.

Richard Ďurana

eTrend, 19.2.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards