Bol raz jeden úrad: VÚEPP

Štát prevádzkuje z našich daní vyše 7000 rozpočtových a príspevkových organizácií, o ktorých činnosti však toho ľudia vedia pomerne málo. 

Bol raz jeden úrad: VÚEPP

O väčšine z nich dokonca možno nikdy nepočuli. Nie je preto na škodu si občas jednu z nich pripomenúť a zamyslieť sa nad jej pridanou hodnotou pre občanov.

Napríklad taký Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP). Ústav je príspevkovou organizáciou spadajúcou do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR. Podľa webstránky vykonáva ekonomický výskum v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, vypracúva odporučenia pre verejnú správu, sleduje zmeny ekonomiky poľnohospodárskych výrobkov a situáciu na agrárnom trhu.

Jeho celkové výdavky v roku 2011 dosiahli 1 694 883 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu tvorila takmer milión eur. Oproti roku 2010 klesli výdavky ústavu o viac ako tretinu. Okrem dotácie zo štátneho rozpočtu má ústav k dispozícii príjmy z majetku a z EÚ. Osobné náklady dosiahli 1 013 638 eur. Ústav zamestnával 48 ľudí s priemernou mzdou 970 eur.
Náplň činnosti ústavu vyplýva najmä z existencie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Skúma produkčnú a ekonomickú výkonnosť poľnohospodárstva a robí analýzy cenového vývoja. Zaoberá sa tiež skúmaním sociálnych aspektov poľnohospodárstva a vidieka a  účinnosťou štrukturálnych fondov.

VÚEPP je preto príkladom inštitúcie, ktorú vie efektívne zastúpiť súkromný sektor. V prípade, že si situáciu a vývoj v IT sektore, automobilovom priemysle, či v sektore iných spotrebných tovarov, vedia zmapovať firmy alebo organizácie v nich pôsobiace, neexistuje dôvod, prečo by to nezvládli aj firmy v poľnohospodárstve.

Pokiaľ by niekto tvrdil, že VÚEPP vykonáva aj činnosti základného výskumu, ktorý súkromný sektor financovať nemá záujem, je tu Slovenská poľnohospodárska univerzita, či SAV so svojimi ústavmi biochémie a genetiky živočíchov, genetiky a biotechnológií rastlín, fyziológie hospodárskych zvierat a ústavom botaniky.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards