Ficova vláda chce známkovať firmy. Rating plánuje prideliť aj živnostníkom (Aktuálne.sk)

Ohodnotenie finančného zdravia, stability firmy nie je meranie rýchlosti auta. Každý môže mať iný názor na význam ukazovateľov likvidity, či podielu vlastného imania. Tieto ukazovatele majú rozdielnu vypovedaciu hodnotu v rôznych sektoroch. Štát by sa do tejto oblasti nemal púšťať, pretože by sa tým staval do pozície, že vie ako ukazovatele vyhodnotiť, vysvetľoval Radovan Ďurana z INESS pre Aktuálne.sk  dňa 9.1. 2013. 

Ficova vláda chce známkovať firmy. Rating plánuje prideliť aj živnostníkom (Aktuálne.sk)

Ministri Ficovej vlády v stredu súhlasili s tým, aby daniari pridelili všetkým firmám na Slovensko rating.

Hodnotiť by sa podľa návrhu mala finančná stabilita, spoľahlivosť a donorstvo firiem. Známkovanie by sa malo týkať nielen podnikov zapísaných v Obchodnom registri, ale aj živnostníkov.

Známkovanie firiem

Podnikatelia kvôli hodnoteniu nebudú zaťažení ďalšou administratívou, ani finančnými nákladmi, sľubuje ministerstvo financií, ktoré návrh predložilo. Celý systém bude mať na starosti Finančné riaditeľstvo, ktoré bude aj subjekty hodnotiť.

Presné kritériá ratingu by mali daniari predložiť do konca marca. Zmeny zákonov na oznámkovanie firiem by mali byť pripravené do augusta a platiť by mali začať od januára 2014.

Kabinet si od novinky sľubuje lepší výber daní, ale tiež viac transparentnosti do podnikateľského prostredia a lepšiu informovanosť firiem.

Ťažko realizovateľné

Oslovení odborníci sa obávajú, že takýto hodnotiaci systém sa bude len ťažko realizovať.

Podľa analytika inštitútu INESS Radovana Ďuranu by sa hodnotenie friem malo ponechať trhu. "Ohodnotenie finančného zdravia, stability firmy nie je meranie rýchlosti auta. Každý môže mať iný názor na význam ukazovateľov likvidity, či podielu vlastného imania. Tieto ukazovatele majú rozdielnu vypovedaciu hodnotu v rôznych sektoroch. Štát by sa do tejto oblasti nemal púšťať, pretože by sa tým staval do pozície, že vie ako ukazovatele vyhodnotiť,“ hovorí Ďurana.

Nadšené z novinky nie sú ani samotné firmy.

„Zavedenie ratingu firiem možno hodnotiť ako ťažko realizovateľné, aby dosiahlo svoj účel. V prípade práce s nekorektnými údajmi zo strany štátu môže dochádzať k zbytočným poškodeniam dobrého mena zodpovedných podnikateľov, kým tých nezodpovedných a nepoctivých tento rating zásadne nevyruší,“ obáva sa tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

Stanislava Luppová

Aktuálne.sk, 9.1. 2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards