Fond národného majetku sa má zrušiť do konca roka (Slovenský rozhlas)

Podľa Jána Dingu je vytváranie nejakej novej inštitúcie namiesto FNM zbytočné. Ako uviedol pre Slovenský rozhlas dňa 4.1. 2013, fond by mal byť zrušený. Čo sa môže sprivatizovať, by sa malo sprivatizovať, a iné kompetencie, ktoré zostanú, by mali prejsť pod jednotlivé ministerstvá.

Fond národného majetku sa má zrušiť do konca roka (Slovenský rozhlas)

Fond národného majetku sa má zrušiť do konca roka. Jeho kompetencie majú prejsť buď na nástupnícke organizácie alebo jednotlivé ministerstvá. Rezort hospodárstva tvrdí, že sa tak oddelí pre štát ekonomicky výhodná časť od stratovej. Bývalé vedenie aj niektorí ekonómovia sa obávajú, že pôjde len o kozmetické zmeny.

Oddeliť zrno od pliev. Aj tak by sa dal nazvať zámer ministerstva hospodárstva zrušiť Fond národného majetku. Rezort chce totiž oddeliť ziskové časti majetku štátu od tých stratových. Pravidelné dividendy totiž v súčasnosti čerpá najmä z energetických spoločností, v ktorých má podiel. Podľa zamýšľanej koncepcie zákona by mohla vzniknúť na základoch fondu prinajmenšom jedna nová inštitúcia. Tá by spravovala výhodné akcie v podnikoch. Hovorca rezortu hospodárstva Stanislav Jurikovič: „Zákon bude presne určovať, akým spôsobom a kde budú umiestnené akcie, ktoré FNM spravuje. Uvažuje sa aj o vytvorení energetického holdingu, ktorý by mal spravovať ekonomicky aktívne spoločnosti.“

V súčastnosti sa objem majetku, ktorý fond spravuje, pohybuje okolo 2,5 mld. eur. Podľa rezortu sa však bude musieť zákon rušiaci Fond národného majetku vyrovnať aj s neuzavretými súdnymi spormi vo výške takmer ďalšej 0,5 mld. eur. Preto sa uvažuje o možnosti, že do správy by ich mohlo dostať ministerstvo spravodlivosti. Bývalý šéf rezortu hospodárstva Juraj Miškov by privítal, ak by sa kompetencie fondu rozdelili pod jednotlivé rezorty: „Akákoľvek reforma je reformou iba vtedy, pokiaľ náklady po reforme budú nižšie ako náklady pred reformou.“

 Ekonomickí analytici sa zhodujú, že Fond národného majetku stratil svoj význam. Vláda totiž ďalšie privatizácie v blizkej budúcnosti neplánuje. Obávajú sa však, aby zrušením fondu a prípadným vytvorením jeho nástupcov nedošlo len ku kozmetickému presunu kompetencií. Riaditeľ inštitúti INEKO Peter Goliaš: „Rozhodujúce však bude, či sa týmto krokom ušetria nejaké peniaze a či nepôjde len o presúvanie stoličiek a funkcií z jedného úradu na nový.“

 Analytik INESSu Ján Dinga: „Vytváranie nejakej novej inštitúcie namiesto FNM je podľa mňa zbytočné. Fond by mal byť zrušený. Čo sa môže sprivatizovať, by sa malo sprivatizovať, a iné kompetencie, ktoré zostanú, by mali prejsť pod jednotlivé ministerstvá.“

 Rezort hospodárstva chce pripraviť zákon rušiaci fond do začiatku septembra.

Matej Baránek

Slovenský rozhlas, 4.1. 2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards