Osekaním niektorých sociálnych dávok môže štát ušetriť stovky miliónov (Aktuálne.sk)

Keď sa začnú prideľovať príspevky adresnejšie v celej oblasti štátnej sociálnej podpory, ušetriť sa môže podľa INESS až 300 miliónov, informoval spravodajský portál Aktuálne.sk dňa 16.10. 2012. 

Osekaním niektorých sociálnych dávok môže štát ušetriť stovky miliónov (Aktuálne.sk)

Slovensko má štedrý sociálny systém. Priestor na šetrenie je napríklad v rôznych príspevkoch a dávkach, ktoré štát rozdáva často aj ľuďom, ktorí na to nie sú odkázaní.

Príkladom je príspevok na dieťa, ktorý dostávajú v rovnakej výške Slováci s vysokými aj nízkymi príjmami. 

Prídavky na dieťa

„Dochádza k situácii, keď rodina s vysokým príjmom a dvomi deťmi bývajúca v dome v luxusnej štvrti Bratislavy dostáva prídavky na dieťa v rovnakej výške ako rodina s dvomi deťmi žijúca z podpriemernej mzdy v dedine na východnom Slovensku. Kým v prvom prípade príspevok pokrýva sotva vreckové, v druhom môže pomôcť zabezpečiť základné potreby dieťaťa,“ upozorňujú analytici INESS vo svojej štúdii.

Ak by sa vniesla do prídavkov na dieťa adresnosť, štát by mohol podľa analýzy ušetriť 130 miliónov eur. Keď sa začnú prideľovať príspevky adresnejšie v celej oblasti štátnej sociálnej podpory, ušetriť sa môže podľa INESS až 300 miliónov. Napríklad aj zadresnením príspevku pri narodení dieťaťa či zrušením príspevku na pohreb.

Zmeny v podpore zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa chystá zadresňovať niektoré dávky a príspevky. Momentálne pripravuje zmeny v zákone o službách zamestnanosti. Niektoré príspevky sa zrušia, iné zoškrtajú, celkovo však ministerstvo podľa dôvodovej správy predkladaného návrhu nepočíta so žiadnou úsporou.

Podľa návrhu si nezamestnaní napríklad už nebudú môcť privyrábať na dohody, počíta sa tiež s obmedzením príspevku na rozbehnutie podnikania či okresanie príspevku na zriadenie chránenej dielne. Zmenu čaká aj absolventská prax, jednak sa príspevok zníži, no príspevok si bude môcť firma na absolventa uplatniť len v odbore, ktorý vyštudoval.

Zrušiť sa má napríklad príspevok na podporu udržania v zamestnaní pracovníkov s nízkymi mzdami, príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti aj podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Aktuálne.sk, 15.10. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards