Litovský konsolidačný neúspech

Koncom roku 2008 vyhrala v Litve voľby stredopravá koalícia, v ktorej dve zo štyroch strán sľubovali voličom zníženie daňového bremena. Prudký prepad ekonomiky a následný zvyšujúci sa deficit verejných financií prinútil vládu prijať rýchle konsolidačné opatrenia. Tieto sa aj napriek predvolebným sľubom uberali cestou zvyšovania daní.

Litovský konsolidačný neúspech

Došlo k zvýšeniu dane z príjmu právnických osôb z 15% na 20%, DPH bola dočasne zvýšená z 18% na 19% (súčasná sadzba je 21%), zdravotné odvody sa začali platiť aj z dividend, čím ich celkové zdanenie stúplo z 15% na 26%, rozšíril sa okruh osôb platiacich sociálne odvody, stúpla daň z alkoholových výrobkov. 24% sadzba rovnej dane z príjmu fyzických osôb, v ktorej boli zahrnuté aj zdravotné odvody, klesla, rozdelila sa na 6% zdravotný odvod a 15% daň z príjmu. Vláda týmito opatreniami očakávala zvýšenie výnosov daňovo-odvodového výberu o 580 mil. eur.

Recesia v roku 2009 v kombinácii so zvýšením daňovo-odvodového zaťaženia spôsobila, že došlo k zvýšenému úniku zdaňovaných subjektov do čiernej ekonomiky (podľa odhadu Lithuanian Free Market Institute z 18% na 27% HDP). Vládny odhad zvýšených príjmov z výberu daní sa taktiež nenaplnil. Výber dane z príjmu právnických osôb dosiahol 59% odhadovanej hodnoty, DPH 73%, spotrebných daní 82%. Celkový medziročný prepad ekonomiky činil 15% HDP.

V dôsledku neúspešnej konsolidácie na príjmovej strane upustila vláda od zodvodňovania dividend a daň z príjmu právnických osôb upravila na 15% predkrízovú sadzbu. Pristúpila taktiež k zníženiu dane z príjmu malých podnikov z 13% na 5%. Zvykne sa hovoriť, že história sa opakuje. Zreprízuje sa na Slovensku litovský scenár?

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards