Vláda od nás zoberie takmer dve miliardy (Finweb)

Dňa 5.10. 2012 vyšiel Jánovi Dingovi z INESS autorský článok na spravodajskom portáli Finweb na tému konsolidácia verejných financií.

 

Vláda od nás zoberie takmer dve miliardy (Finweb)

Skoro celú ťarchu konsolidácie verejných financií ponesú firmy a daňoví poplatníci.

 

Európa sa už štvrtý rok trápi s dlhovou krízou, ktorá neobišla ani Slovensko. Zabrzdenie hospodárskeho rastu a vysoké deficity si vyžadujú konsolidáciu verejných financií. Problém sa nevyhol ani Slovensku.

Naša vláda vyjadrila odhodlanie znížiť deficit v budúcom roku pod hranicu 3% HDP, k čomu nás zaväzuje Pakt stability a rastu.

Akým spôsobom však tento cieľ dosiahnuť? Vláda mala na výber medzi zvyšovaním príjmov (resp. daňovo-odvodového zaťaženia) a škrtaním výdavkov, prípadne kombináciou oboch týchto opatrení. Minister financií na jar avizoval, že tretina konsolidácie prebehne na strane výdavkov a dve tretiny štát vyberie zvýšením daňovo-odvodového zaťaženia.

Z analýzy schválených opatrení vyplýva, že vláda plánuje v budúcom roku vybrať od daňových poplatníkov skoro 2 miliardy eur navyše, škrty na výdavkovej strane sú však zatiaľ skôr symbolické. Vláda síce hovorí o šetrení a viazaní výdavkov, doteraz však nie je jasné, v akých oblastiach, a najmä v akej výške plánuje zredukovať štátne výdavky. Zatiaľ sa teda zdá, že skoro celú ťarchu konsolidácie ponesú firmy a daňoví poplatníci.

Konsolidácia ≠ zvyšovanie daní

Vláda plánuje zlepšiť cash-flow verejných financií znížením odvodu do II. piliera (z 9% na 4%) a jeho otvorením, čo by malo budúci rok priniesť dodatočné zdroje vo výške 700 miliónov eur. Stúpať bude aj daň z príjmu právnických osôb a sadzba pre vyššie príjmy fyzických osôb (celkový plánovaný prínos okolo 400 miliónov eur), maximálne vymeriavacie základy pre odvody (125 miliónov) a záťaž pocítime aj pri úprave ďalších poplatkov a mimoriadnych odvodov (zodvodnenie dohôd, zvýšenie odvodov pre živnostníkov, vyššie zdanenie cigariet a hazardu, zvýšenie dane za registráciu motorového vozidla, mimoriadne odvody bánk a regulovaných firiem).

Zlepšovať bilanciu verejných financií zvyšovaním príjmov sa však nedá robiť donekonečna. Príjmová konsolidácia nevyhnutne naráža na zmeny v očakávanom hospodárskom raste. Uplynulo sotva pár týždňov od ohlásenia pripravených zmien a minister hlási, že v rozpočte chýba ďalších 233 miliónov. Najmä v čase krízy takéto riešenie zvyšuje motiváciu firiem a pracujúcich optimalizovať svoje daňové bremeno, pričom v niektorých prípadoch môže mať pre prežívajúci biznis aj likvidačné následky. Viaceré štúdie sa zhodujú, že konsolidácia s väčšou váhou na znižovaní výdavkov ako na zvyšovaní príjmov zmierňuje negatívne následky pre ekonomiku a predstavuje zdravý základ pre budúci rast.

Je teda spôsob, ktorý naša vláda zvolila na konsolidáciu verejných financii, nevyhnutný? V nedávnej histórii existujú príklady úspešnej konsolidácie na strene výdavkov, najmä z radov pobaltských krajín.

Ján Dinga, analytik INESS

Finweb, 5.10. 2012

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards