Esejistická súťaž - Aká je cena štátu a kto ju platí?

INESS vyhlasuje v spolupráci s Nadáciou Intenda esejistickú súťaž pre študentov stredných škôl na tému:
Aká je cena štátu a kto ju platí?

Esejistická súťaž - Aká je cena štátu a kto ju platí?

Priemerný pracujúci človek odvedie takmer 50% z ceny svojej práce (hrubá mzda plus odvody platené zamestnávateľom) vo forme daní a odvodov štátu. Zároveň však získava verejné služby a statky v podobe bezpečnosti, ciest, kultúrnych podujatí, či rôznych foriem sociálnych dávok. Nie všetci však dostávajú služby v rovnakej hodnote. Niektorí do spoločnej kasy prispievajú viac, iní menej. Niektoré verejné služby zďaleka nedosahujú požadovanú kvalitu, iné služby zase občania nepožadujú vôbec, či v menšom rozsahu.

Témou esejistickej súťaže je finančný vzťah občana a štátu. Mnohé údaje, ktoré sa študentom môžu pomôcť zorientovať v problematike sú dostupné na www.cenastatu.sk. Inšpiráciou pre eseje by mali byť nasledovné otázky:

 • Koľko prispievajú na chod štátu moji rodičia a akú protihodnotu získavajú?
 • V ktorých oblastiach by mal štát míňať viac a v ktorých by mal ubrať?
 • Kde naše mesto alebo obec plytvá zdrojmi, a naopak kde by malo investovať?
 • Ktoré výdavky štátu alebo mesta majú minimálny prínos a ich zrušenie by nikomu nechýbalo?

Podmienky súťaže

 1. Uchádzač musí byť študent strednej školy.
 2. Uchádzač pošle nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu.doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej[zavinac]iness.sk najneskôr do 31. októbra 2012. Uchádzač zároveň v tele e-mailu uvedie o sebe základné údaje (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, ročník, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej.
 3. Esej musí byť napísaná v slovenskom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a uvedených okruhov a jej rozsah nesmie presiahnuť 1500 slov (2-3 strany)
 4. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora.
 5. Porota bude zostavená z vybraných analytikov inštitútu INESS a zástupcu Nadácie Intenda, ktorá súťaž podporuje
 6. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť.
 7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota. Víťazná esej bude vyhlásená v priebehu mesiaca November 2012
 8. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke INESS budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená v mesačníku Market Finess a v mienkotvornom médiu, ktoré bude partnerom súťaže.

Ceny pre súťažiacich

 1. miesto: Notebook v hodnote 500 eur
 2. miesto: Tablet v hodnote 300 eur
 3. miesto: Mobilný telefón v hodnote 200 eur

Esejistickú súťaž podporuje Nadácia Intenda

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí INESS.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards