Hromadná pripomienka k zrušeniu pluralitného systému zdravotného poistenia

Inštitút INESS sa pripája ku signatárom hromadnej pripomienky k Projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR.

Hromadná pripomienka k zrušeniu pluralitného systému zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo dňa 25. 9. 2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh projektu, ktorým hodlá zrušiť systém pluralitného zdravotného poistenia a nahradiť ho jednou zdravotnou poisťovňou. Ministerstvo navrhuje prechod na unitárny systém od 1. 1. 2014 v prípade „dobrovoľného“ odkúpenia akcií od súčasných vlastníkov súkromných zdravotných poisťovní. V prípade neúspechu rokovaní o „dobrovoľnom“ odkúpení navrhuje zdravotné poisťovne vyvlastniť a zaviesť unitárny systém od 1. 7. 2014.

Zvážte aj vy vyjadrenie nesúhlasu s touto zmenou. Podrobnosti nájdete tu.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards