Hromadná pripomienka k zrušeniu pluralitného systému zdravotného poistenia

Inštitút INESS sa pripája ku signatárom hromadnej pripomienky k Projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR.

Hromadná pripomienka k zrušeniu pluralitného systému zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo dňa 25. 9. 2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh projektu, ktorým hodlá zrušiť systém pluralitného zdravotného poistenia a nahradiť ho jednou zdravotnou poisťovňou. Ministerstvo navrhuje prechod na unitárny systém od 1. 1. 2014 v prípade „dobrovoľného“ odkúpenia akcií od súčasných vlastníkov súkromných zdravotných poisťovní. V prípade neúspechu rokovaní o „dobrovoľnom“ odkúpení navrhuje zdravotné poisťovne vyvlastniť a zaviesť unitárny systém od 1. 7. 2014.

Zvážte aj vy vyjadrenie nesúhlasu s touto zmenou. Podrobnosti nájdete tu.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards