Recept pre Španielov? Zlikvidovať banky (Finweb)

Radikálne úspory vo verejných financiách, štrukturálne reformy zamerané na uvoľnenie podmienok podnikania a zamestnávania a reštrukturalizácia a likvidácia časti bankového sektora so spoluúčasťou všetkých veriteľov španielskych bánk, hodnotil možnosti záchrany Španielska pre Finweb dňa 19.7. 2012 Juraj Karpiš z INESS.

Recept pre Španielov? Zlikvidovať banky (Finweb)

Radikálne úspory, štrukturálne reformy či likvidácia časti bankového sektora. O Španielsku hovorí Juraj Karpiš.

Budú predstavené úsporné opatrenia zo strany Španielov dostatočné?

"Úsporný" balík je postavený najmä na zvyšovaní daní. Ekonomickú situáciu teda pravdepodobne ešte zhorší. Straty v španielskom bankovom sektore sa pohybujú v stovkách miliárd eur (vs. balík 65 mld. eur). Balík teda určite nie je poslednou úpravou životnej úrovne Španielov.

Sú Španieli krajinou, ktorá položí eurozónu?

To sa ťažko predpovedá, keďže majú veľa konkurentov. Určite sú ale jedným z favoritov.

Aký je recept na záchranu Španielska? Vybrala si vláda ten správny smer?

Radikálne úspory vo verejných financiách, štrukturálne reformy zamerané na uvoľnenie podmienok podnikania a zamestnávania a reštrukturalizácia a likvidácia časti bankového sektora so spoluúčasťou všetkých veriteľov španielskych bánk.

Finweb, 19.7. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards