100 dní vlády očami analytikov: Rozpačitá a aj pokojná (Aktuality.sk)

Z môjho pohľadu prvých 100 dní charakterizujú tri veci. Je to predovšetkým predstieraný dialóg, ktorý však nie je diskusiou, ale oznamovaním návrhov. Ďalej je to absencia dlhodobého hodnotenia dopadov. To sa týka predovšetkým zásadnej penzijnej reformy, ktorú vláda prijala.  A v poslednom rade je to neochota a zlyhanie šetriť výdavky, , komentoval prvých 100 dní novej vlády pre Aktuality.sk dňa 12.7. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

100 dní vlády očami analytikov: Rozpačitá a aj pokojná (Aktuality.sk)

Dnes uplynulo 100 dní od nástupu vlády Roberta Fica. Ako ju hodnotia politológovia a analytici?

Miroslav Kusý (politológ) – Túto vládu hodnotím ako vládu rozpačitú, ktorá prišla k moci v turbulentnej dobe. V dobe, ktorá prináša množstvo problémov. Vláda na problémy nebola pripravená. Nie v zmysle, že nevedela do čoho ide. Nebola pripravená na to svojimi schopnosťami a potenciálom. Tu vzniklo tápanie, ktoré sa prejavilo v zmene rétoriky u Fica. Prestal byť agresívny ako v prvej vláde. Snaží sa byť skôr ústretový. Príkladom bolo, ako riešil problém nedostatku koaličných partnerov cez vytvorenie rady. Je to korporativistický spôsob vlády. Pritiahol do vlády rôzne korporácie. Napríklad cirkev, odbory, zamestnávateľské zväzy a podobne. Takto prinajmenšom prevzali spoluzodpovednosť za vládu v tomto období. Vláda musí robiť celý rad nepopulárnych krokov a bolo by dobré, keby tú zodpovednosť mohol preniesť aj na niekoho iného. A dokonca zašiel až tak ďaleko, že prizval k spolupráci aj opozíciu na riešenie problémov, čo je nečakané. To sú všetko faktory, ktoré svedčia o rozpačitosti.

Rastislav Tóth (politológ)  – Vláda Roberta Fica je v podstate pokojnou vládou. To znamená, že nevyvoláva napätie v spoločnosti. Veľmi dobre vie komunikovať s verejnosťou a médiami, čo v minulosti nebývalo zvykom. Nejaké zásadné rozhodnutia, ktoré by ovplyvnili sociálny život spoločnosti sa ešte len očakávajú. Trošku dobrý dojem narušuje neschopnosť komunikovať so zahraničím. Smerom k Budapešti sa očakáva, že sa niečo stane. Že vláda vytvorí nejaký návrh, na ktorý by musela maďarská vláda reagovať. A rovnako to je aj smerom k Bruselu. Krízy, ktoré postihujú rôzne krajiny ukazujú, že vláda na tieto veci nie je dostatočne pripravená. Pokiaľ však ide o domáce aktivity sú nadmieru. Dostáva priestor aj opozícia. Rôzne politické strany by mohli byť spokojné.

Ronald Ižip (ekonomický analytik) – Prvých 100 dní vlády Roberta Fica ma sklamalo. Vláda nenašla odvahu riešiť zásadné veci v ekonomickej oblasti. Pozitívne je, že vláda sa snaží dodržať medzinárodné dohody. A to je znížiť deficit verejných financií. Avšak je to na úkor ekonomického rastu a našej budúcnosti. Pretože vláda prišla s riešeniami, ktoré nie sú systémové. Naopak zavádza kroky, ktoré poškodia ekonomický rast Slovenska ako zvyšovanie daní, zvyšovanie odvodov, zmena ekonomického prostredia pre živnostníkov. Sú to kroky, ktoré nedokážu v súčasných krízových situáciách naštartovať ekonomický rast.

Radovan Ďurana (ekonomický analytik INESS) – Z môjho pohľadu prvých 100 dní charakterizujú tri veci. Je to predovšetkým predstieraný dialóg, ktorý však nie je diskusiou, ale oznamovaním návrhov. Ďalej je to absencia dlhodobého hodnotenia dopadov. To sa týka predovšetkým zásadnej penzijnej reformy, ktorú vláda prijala.  A v poslednom rade je to neochota a zlyhanie šetriť výdavky, Táto neochota je nahradená snahou maximalizovať daňový výnos zvyšovaním sadzieb, čo bude mať negatívny vplyv na tvorbu pracovných miest ako aj životnú úroveň na Slovensku.

Vladimír Vaňo (analytik Volksbank Slovensko) – Najdôležitejšou úlohou v oblasti hospodárskej politiky je ozdravenie verejných financií, teda postupné vyrovnanie pomeru medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami. Pritom predstavený balíček opatrení na rok 2013 je len začiatkom niekoľkoročného procesu znižovania rozpočtového deficitu. Nateraz o vnímaní predstavených opatrení na finančnom trhu dostatočne vypovedá skutočnosť, že oproti vlaňajším koncoročným maximám sa riziková prirážka slovenských štátnych dlhopisov znížila o približne 100 bázických bodov. Stále je však oproti úrovniam z vlaňajšej jari viac než dvojnásobná, čo pripomína, že ešte dôležitejšia, než je plán konsolidácie, bude jeho včasná a dôsledná implementácia.

Aktuality.sk, 12.7. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards