Krízové dane podporia aj lodenice (Pravda)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS zvyšovanie vývozu síce môže zvýšiť hrubý domáci produkt, ale nemusí sa prejaviť v raste zamestnanosti.  Ako vysvetľoval pre denník Pravda dňa 12.7. 2012, v tomto roku by malo byť na Slovensku vyrobených o tretinu viac áut ako pred rokom, pričom miera nezamestnanosti stagnuje.

Krízové dane podporia aj lodenice (Pravda)

Peniaze z mimoriadneho odvodu bánk a regulovaných firiem chce vláda použiť na oživenie rastu ekonomiky. Viac ako 150 miliónov eur by podľa rezortu financií malo smerovať predovšetkým na podporu vývozu a malých a stredných podnikateľov cez Eximbanku a Slovenskú investičnú a rozvojovú banku. Z peňazí by sa mali dotovať aj krachujúce Slovenské lodenice Komárno, ktoré zamestnávajú viac ako 300 ľudí.

Nepriaznivú situáciu v lodeniciach mala riešiť Eximbanka, prípadne aj komerčné banky, na základe materiálu vlády ešte z marca tohto roku. Eximbanka však na to nemá peniaze. Záujem firiem poistiť si v nej vývoz pre prípad nezaplatenia zahraničným odberateľom niekoľkonásobne prevyšuje kapacitu jej poistných fondov.

"Poistná angažovanosť ku koncu roka 2012 by mala dosiahnuť okolo 700 miliónov eur, ku koncu roka 2015 už počítame s nárastom na približne 1,4 miliardy," povedala riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov a komunikácie Eximbanky Denisa Petríková.

Vládou navrhovaných 150 miliónov eur podľa Petríkovej zodpovedá počtu a rozsahu vývozných projektov, ktoré má banka podporiť. Eximbanka neposkytuje vývozcom priamo finančné prostriedky, len poisťuje vývoz. Peniaze vypláca až v prípade, ak zahraničný odberateľ nezaplatí.

V prípade lodeníc je riziko zlyhania väčšie. "Miera rizika je veľmi vysoká a situácia v sektore výstavby lodí, predovšetkým v Európe, je veľmi zložitá, aj vzhľadom na tlak iných výrobcov, predovšetkým ázijských," konštatuje Petríková. Lodenice sa dostali do problémov po vypuknutí krízy v roku 2009, v dôsledku čoho museli prepúšťať.

Firma má spracovanú technickú dokumentáciu a je pripravená začať výrobu minimálne jedenástich lodí pre šesť renomovaných nemeckých a holandských spoločností. Eximbanka by sa podľa vládou schváleného materiálu mala finančne podieľať 70 až 80 percentami ceny pri výrobe každej lode. Podľa ministerstva financií však Eximbanka o prípadnej pomoci dosiaľ s lodenicou nerokovala.

Vyššia kapacita poistného fondu Eximbanky by mala podporiť aj slovenských exportérov, ktorí sa pokúšajú preraziť na perspektívnych trhoch v Turecku, Rusku, Indonézii, Kazachstane, na Ukrajine a v Gruzínsku. Vláda si od toho sľubuje viac pracovných miest.

Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INESS však upozorňuje, že zvyšovanie vývozu síce môže zvýšiť hrubý domáci produkt, ale nemusí sa prejaviť v raste zamestnanosti. "V tomto roku by malo byť na Slovensku vyrobených o tretinu viac áut ako pred rokom, pričom miera nezamestnanosti stagnuje," prirovnáva Ďurana.

Vláda by o ďalších prorastových opatreniach mala rokovať na najbližšej Rade solidarity a rozvoja na budúci týždeň. Hovoriť by sa malo aj o prerozdelení peňazí z eurofondov na podporu zamestnanosti. Na tvorbu vyše sedem– až osemtisíc pracovných miest by z európskych peňazí malo pritiecť viac ako 270 miliónov eur.

Podľa analytikov je selektívna podpora tvorby pracovných miest finančne nákladná a málo efektívna. "Z praxe vidíme nie úplne účelné využívanie zdrojov napríklad na podporu živnostníkov, preto je dôležité aj to, ako budú tieto schémy nastavené, aby sa nedali zneužívať," hovorí analytik Tatra banky Boris Fojtík.

Lenka Buchláková

Pravda, 12.7. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards