Anketa: Ako hodnotíte zavedenie nového registračného poplatku? (Hospodárske noviny)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS registračný poplatok na autá nie je ničím iným len snahou zobrať občanom viac z ich peňazí do štátnej pokladnice. Ako povedal pre Hospodárske noviny dňa 2.7. 2012, environmentálna nálepka má zrejme „ospravedlniť“ zavedenie dane. Už dnes platia vlastníci všetkých áut s veľkými motormi prostredníctvom podstatne vyššej spotreby oveľa viac na spotrebných daniach, ako vlastníci menších motorov. Environmentálnou daňou je teda existujúca spotrebná daň.

Anketa: Ako hodnotíte zavedenie nového registračného poplatku? (Hospodárske noviny)

Ľubomír Koršňák, UniCredit

Rozumiem, prečo vláda poplatok zavádza. Na druhej strane ide o opatrenie, ktoré istým spôsobom deformuje trh. Zvýhodňuje totiž menej výkonné autá. Ľudia, ktorí si budú kupovať auto a budú s výkonom motora na hranici pre platenie poplatku, môžu uprednostniť menej výkonné autá. Takéto poplatky vo všeobecnosti nevnímam príliš pozitívne, aj keď rozumiem, že vláda k nim pristupuje pre konsolidáciu verejných financií.

Tomáš Púchly, Nadácia F. A. Hayeka

Nemyslím si, že by táto suma už pri modeloch nižšej strednej triedy zásadne rozhodovala o kúpe vozidla danej kategórie. Ide však o peniaze, ktoré by motorista mohol použiť na splátku lízingu či kúpu viac ako 100 litrov benzínu. Úvahy o kúpe menej výkonného vozidla možno očakávať spolu so zvyšujúcim sa poplatkom. Riziko spočíva aj v možnosti, že sa na tento zákon v budúcnosti nebude výrazne siahať a namiesto luxusu bude v dlhodobejšom horizonte zdaňovať už podpriemer.

Martin Prokop, NextFinance

Nie som priamo proti tomuto poplatku. Povedzme, že silnejšie auto je drahšie, a teda nie je zase veľký problém, aby boli poplatky pri silnejších autách mierne vyššie. Nie som však za príliš veľkú progresivitu, pretože by na tom cez nižší záujem tratili predajcovia, ktorí by následne odviedli nižšie dane do štátneho rozpočtu.

Radovan Ďurana, INESS

Poplatok nie je ničím iným len snahou zobrať občanom viac z ich peňazí do štátnej pokladnice. Environmentálna nálepka má zrejme „ospravedlniť“ zavedenie dane. Už dnes platia vlastníci všetkých áut s veľkými motormi prostredníctvom podstatne vyššej spotreby oveľa viac na spotrebných daniach, ako vlastníci menších motorov. Environmentálnou daňou je teda existujúca spotrebná daň. Kto jazdí veľa a so silným motorom, platí veľa spotrebných daní. Načo ďalšia daň?

Hospodárske noviny, 2.7. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards