Anketa: Aký vplyv budú mať zmeny v daňovo-odvodovom systéme na mzdy (Hospodárske noviny)

V prípade nárastu daňovo-odvodovej časti nákladov bez toho, aby prišlo k nárastu produkcie zamestnanca, zamestnávateľ bude donútený hľadať úspory v nákladoch na vyplatené mzdy, uviedol pre Hospodárske noviny dňa 29.6. 2012 Martin Vlachynský z INESS.

Anketa: Aký vplyv budú mať zmeny v daňovo-odvodovom systéme na mzdy (Hospodárske noviny)

Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Hrozí, že toto opatrenie bude mať spomaľujúci efekt na rast miezd. Kľúčoví zamestnanci vo firmách však nemusia mať nižšie mzdy, keďže v ich prípade je situácia iná. Zamestnávatelia budú ochotní vyjsť im viac v ústrety. Niektoré firmy však upozorňujú na to, že v dôsledku vyššieho daňovo-odvodového zaťaženia budú musieť prepúšťať.

Anton Letko, Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

Progresívne zdanenie a vyššie odvody dávajú firmám jasný signál na to, aby začali prehodnocovať, či si môžu dovoliť dvíhať zamestnancom platy, resp. dopĺňať ich stav. To môže mať negatívny vplyv na prijímanie mladých ľudí – absolventov škôl – do pracovného pomeru. V konečnom dôsledku hrozí, že sa zvýšené náklady na prácu premietnu v cenách produktov.

Juraj Borgula, Zväz strojárskeho priemyslu SR

Čistý príjem zamestnancov zaručene klesne. Hrubé mzdy sa aj napriek zvýšeným nákladom na prácu znižovať nebudú. Mzdy v budúcnosti porastú zrejme len do takej výšky, aby bola zamestnancom kompenzovaná strata časti príjmu v dôsledku zvýšených daní a odvodov.

Martin Vlachynský, analytik INESS

V prípade nárastu daňovo-odvodovej časti nákladov bez toho, aby prišlo k nárastu produkcie zamestnanca, zamestnávateľ bude donútený hľadať úspory v nákladoch na vyplatené mzdy. U vysokopríjmových, teda obťažne nahraditeľných zamestnancov, sa zamestnávatelia budú viac snažiť o nákladovú optimalizáciu, teda namiesto mzdy ponúknu rozsiahlejšie benefity, prípadne flexibilnejší pracovný čas s nižším množstvom odpracovaných hodín.

Tomáš Púchly, analytik Nadácie F. A. Hayeka

Navrhovaná progresívna daň zasiahne len úzku skupinu daňových poplatníkov. Ľudia s vyšším príjmom ho zväčša získavajú z iných zdrojov než zo zamestnaneckého pomeru. Novú sadzbu dane pocítia najmä kvalifikovaní zamestnanci – manažéri a odborníci, ktorí vytvárajú vysokú pridanú hodnotu. Trendy naznačujú, že títo ľudia majú tendenciu odchádzať za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia. Obávam sa ďalšieho odlevu vysokokvalifikovaných pracovníkov. Zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb navyše nemusí viesť k zvýšeniu jej výberu. Vyššie sadzby motivujú na optimalizáciu.

Darina Mokraňová, Index Nosluš

Pre ľudí do istej hranice príjmov, teda základným a výrobným pracovníkom, sa nič nezmení. Mzdy klesnú kľúčovým zamestnancom vo firmách, akými sú riaditelia a strední manažéri. Stredným manažérom budú chcieť firmy príjmy kompenzovať, aby o nich neprišli. Vrcholným manažérom s extrémne vysokými príjmami zrejme nebude príliš záležať na sume, o ktorú prídu. Môže sa to však paradoxne dotknúť nižších vrstiev vo výrobe, ktoré dostanú nižšie odmeny, aby sa vykompenzovali vyššie odvody lepšie platených zamestnancov firmy.

Erik Kapsdorfer

Hospodárske noviny, 29.6. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards