Anketa: Malo by sa sporenie v treťom pilieri zvýhodniť daňovými úľavami? (Hospodárske noviny)

Ako uviedol Radovan Ďurana z INESS pre Hospodárske noviny dňa 11.5. 2012, dôvody na podporu tretieho piliera sú ľubovoľné. Pokiaľ je to však robené tak, že sa zvýhodnenie dotýka len zamestnancov, otázka tiež stojí, prečo to neplatí pre všetkých rovnako. Aj ak by malo ísť o určitú náhradu pre nižšie odvody do druhého piliera, nerieši to podstatu problémov na Slovensku.

Anketa: Malo by sa sporenie v treťom pilieri zvýhodniť daňovými úľavami? (Hospodárske noviny)

Martin Prokop, NextFinance

Je to istý motivačný prvok, ktorý by mal každého primať sporiť si na svoj dôchodok. Čisto teoreticky by si každý mal sporiť na dôchodok sám od seba, pretože na štát sa jednoducho nedá spoľahnúť. Ale každý chce mať rýchly prospech zo svojich peňazí, ktoré si zarobí a nechce si ich niekam ukladať. Istá forma stimulácie sporenia na dôchodok nie je od veci. Štát o veľa v tomto prípade nepríde.

Michal Nalevanko, Benchmark Research & Consultancy

Obávam sa, že neexistuje racionálny dôvod daňovo zvýhodňovať jednu časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva pred druhými – ľudí v dvojpilierovom systéme pred tými, ktorí ostali dôchodkovo poistení len v Sociálnej poisťovni. To znie ako otvorená daňová diskriminácia. Tretí pilier akumuluje finančné zdroje, ktorých úlohou je „prilepšenie“ si k budúcemu dôchodku bez ohľadu na to, či je človek v jedno- alebo dvojpilierovom systéme.

Peter Goliaš, INEKO

Daňové úľavy v treťom pilieri považujem za neefektívne, keďže odčerpávajú verejné financie na podporu už etablovaného biznisu a navyše pomáhajú aj tým, ktorí na to nie sú odkázaní.

Radovan Ďurana, INESS

Dôvody na podporu tretieho piliera sú ľubovoľné. Pokiaľ je to však robené tak, že sa zvýhodnenie dotýka len zamestnancov, otázka tiež stojí, prečo to neplatí pre všetkých rovnako. Aj ak by malo ísť o určitú náhradu pre nižšie odvody do druhého piliera, nerieši to podstatu problémov na Slovensku. Aj keby druhý pilier na Slovensku totiž neexistoval, prvému pilieru by chýbali zdroje. Tento problém sa podobnými zásahmi nevyrieši.

Marcela Šimková

Hospodárske noviny, 11.5. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards