Asociálny návrh (eTrend)

Niektoré média reportujú o návrhoch na obmedzenie poskytovania dávok rodinnej podpory rodinám s nadštandardnými príjmami ako o radikálnom zásahu do sociálneho systému, pričom stanovenie hraníc poberania by bolo mimoriadne zložité, píše na blogu eTrend dňa 29.3. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Asociálny návrh (eTrend)

Motto: „Radšej zvýšime spotrebné dane, akoby sme mali obmedziť výplatu dávok“.

Niektoré média reportujú o návrhoch na obmedzenie poskytovania dávok rodinnej podpory rodinám s nadštandardnými príjmami ako o radikálnom zásahu do sociálneho systému, pričom stanovenie hraníc poberania by bolo mimoriadne zložité.

Dokonca tí, ktorí v nastupujúcej vláde chcú zavádzať skutočné milionárske dane tvrdia, že len milionári by nemali dostávať tieto dávky. Aj odborníci SAV, napr. p. Kárász, by hranicu posunul ešte vyššie, na 3000 eur mesačne.

Ale že sa k podobnej hranici pridá aj SaS, tak to už dáva jasný signál, že tu je na Slovensku cesta zarúbaná a hor sa do zvyšovania daní.

To, že zavedenie testovania príjmov na dávky s cieľom ich odobrania 2-3% poberateľom (čo je prípad hranice 2500 €), by bol zbytočne nákladný cirkus, netreba rozoberať.

Pre nezasvätených uvediem príklad z krajiny, kde mladé rodiny húfne „živoria“ na ulici:

Nárok na rodinné prídavky má rodina s dvomi deťmi (napr. 4r. a 10r.) pokiaľ jej čistý príjem nepresiahne 960 €. To sa týka napríklad rodiny, v ktorej je matka bez príjmu a otec zarába 1157 €.

Takýto neľudský systém podpory detí majú v Česku. Medzi argumentami proti testovaniu dávok sa objavili aj právne výhrady, ide predsa o prídavok na dieťa, patrí teda každému dieťaťu.  Zaujímavé, že v Česku to až taký problém evidentne nebol.

Cieľom tohto blogu nie je určiť hranicu poberania, a teda tvrdiť, že rodina s čistým príjmom 1000 € „nepotrebuje“ tých 44 € mesačne na dve deti. Pri stanovení hranice ekonóm nepomôže. Stanoviť ju musí parlament, pretože len Jánošíci v parlamente (v každom volebnom období) môžu rozhodovať o tom, komu štát zoberie a komu dá. Našou snahou je upozorniť na to, že keď budete mať pocit, že cena vína, alebo whisky vzrástla, alebo že ten benzín je stále nejaký drahý, tak je to aj kvôli tomu, že parlament sa rozhodol v rozdávaní dávok pokračovať.

Poznámka na záver: Jedným z našich návrhov úspor bolo tiež zrušenie príspevku k príplatku k narodeniu dieťaťa. Táto dávka ešte v roku 2006 neexistovala. A hádajte, ktorá vláda zaviedla tento príspevok (678,5 €) pre všetky rodiny vrátane milionárov. Bola to vláda, ktorá „čelila“ hospodárskemu rastu 7-10%, nezamestnanosti 8-10% a neustále rastúcim daňovým príjmom.

Radovan Ďurana

eTrend, 29.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards