Mala by vláda zvýšiť dane? (Finweb)

Ako povedal Radovan Ďurana z INESS pre Finweb dňa 29.3. 2012, zvyšovanie daňových sadzieb neznamená vždy zvýšenie daňových príjmov, vyššie sadzby vplývajú na ekonomický rast. Ak trhy vyhodnotia dopady a rozsah sadzieb negatívne, môže sa to prejaviť na výslednom ratingu.

Mala by vláda zvýšiť dane? (Finweb)

Kedy by sa nám zvýšil rating? Ako vnímajú investori Slovensko? Analytici odpovedali pre Finweb.

 Kamil Boros, X-Trade Boros

"Fico viackrát zopakoval, že verejné projekty na dlh sa starali o rast HDP a hodlajú v tom pokračovať. Toto je čisto grécka logika. Každý fiškálny stimul raz vyprchá a jediné čo nám po jeho vypršaní ostane, budú málo efektívne minuté peniaze a kopa dlhu. Pokiaľ sa budeme tejto logiky držať, tak bude ťažké zmierniť rast dlhovej krivky."

Radovan Ďurana, INESS

 "Trhy posudzujú schopnosť slovenskej vlády vyberať dane, a teda schopnosť platiť úroky a splácať dlh krajiny. Zvyšovanie sadzieb neznamená vždy zvýšenie daňových príjmov, vyššie sadzby vplývajú na ekonomický rast. Ak trhy vyhodnotia dopady a rozsah sadzieb negatívne, môže sa to prejaviť na výslednom ratingu. Odklon od gréckej cesty v prípade Slovenska nastane až vtedy, keď sa zastaví rast zadlžovania krajiny a uskutočnia potrebné reformy vo výdavkoch."

Peter Goliaš, Ineko

 "Pre trhy bude rozhodujúce, či vláda predloží dôveryhodný plán zníženia deficitu po 3% do roku 2013. Vláda by mala klásť väčší dôraz na znižovanie neefektívnych výdavkov než na zvyšovanie daní. Problémom zvyšovania najmä priamych daní je, že brzdia ekonomický rast a tým aj tvorbu pracovných miest, navyše zvyšujú motiváciu ľudí aj firiem vyhýbať sa ich plateniu. Kľúčové z pohľadu dlhodobej stability verejných financií bude, či vláda rozbehne prvého dôchodkového piliera, odvodového systému alebo zdravotníctva."

Finweb, 29.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards