Slovensko ešte nezišlo z gréckej cesty (Finweb)

Odklon od gréckej cesty nastane až vtedy, keď sa zastaví rast zadlžovania krajiny a uskutočnia potrebné reformy vo výdavkoch, vysvetľoval pre Finweb dňa 29.3. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Slovensko ešte nezišlo z gréckej cesty (Finweb)

Odklon od gréckej cesty nastane až vtedy, keď sa zastaví rast zadlžovania, tvrdí Radovan Ďurana z INESS.

Je možné, že by zmena daňovej politiky budúcou slovenskou vládou nejakým spôsobom ovplyvnila trhy?

Trhy posudzujú schopnosť slovenskej vlády vyberať dane, a teda schopnosť platiť úroky a splácať dlh krajiny. Zvyšovanie sadzieb neznamená vždy zvýšenie daňových príjmov, vyššie sadzby vplývajú na ekonomický rast. Ak trhy vyhodnotia dopady a rozsah sadzieb negatívne, môže sa to prejaviť na výslednom ratingu.

Po akých vládnych opatreniach by bolo možné, aby sa rating Slovenska zvýšil?

Systémové reformy, ktoré zvýšia dlhodobú udržateľnosť verejných financií a dostanú verejný sektor z deficitu na nulu.

Pomohli by Slovensku výrazné škrty, prípadne v akých oblastiach?

Škrty vo výdavkoch by mohli viesť k požadovanému znižovaniu výdavkov. Prehľad možných úspor je tu.

Ako vnímajú investori Slovensko? Kde vidia najväčší problém?

Vymožiteľnosť práva, stále vysoká miera korupcie a byrokracie sú najväčšími nedostatkami.

Je ešte stále možné povedať, že Slovensko nekráča gréckou cestou a že nám podobné problémy v budúcnosti nehrozia?

Odklon od gréckej cesty nastane až vtedy, keď sa zastaví rast zadlžovania krajiny a uskutočnia potrebné reformy vo výdavkoch.

Finweb, 29.3. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards