Slovensko ešte nezišlo z gréckej cesty (Finweb)

Odklon od gréckej cesty nastane až vtedy, keď sa zastaví rast zadlžovania krajiny a uskutočnia potrebné reformy vo výdavkoch, vysvetľoval pre Finweb dňa 29.3. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Slovensko ešte nezišlo z gréckej cesty (Finweb)

Odklon od gréckej cesty nastane až vtedy, keď sa zastaví rast zadlžovania, tvrdí Radovan Ďurana z INESS.

Je možné, že by zmena daňovej politiky budúcou slovenskou vládou nejakým spôsobom ovplyvnila trhy?

Trhy posudzujú schopnosť slovenskej vlády vyberať dane, a teda schopnosť platiť úroky a splácať dlh krajiny. Zvyšovanie sadzieb neznamená vždy zvýšenie daňových príjmov, vyššie sadzby vplývajú na ekonomický rast. Ak trhy vyhodnotia dopady a rozsah sadzieb negatívne, môže sa to prejaviť na výslednom ratingu.

Po akých vládnych opatreniach by bolo možné, aby sa rating Slovenska zvýšil?

Systémové reformy, ktoré zvýšia dlhodobú udržateľnosť verejných financií a dostanú verejný sektor z deficitu na nulu.

Pomohli by Slovensku výrazné škrty, prípadne v akých oblastiach?

Škrty vo výdavkoch by mohli viesť k požadovanému znižovaniu výdavkov. Prehľad možných úspor je tu.

Ako vnímajú investori Slovensko? Kde vidia najväčší problém?

Vymožiteľnosť práva, stále vysoká miera korupcie a byrokracie sú najväčšími nedostatkami.

Je ešte stále možné povedať, že Slovensko nekráča gréckou cestou a že nám podobné problémy v budúcnosti nehrozia?

Odklon od gréckej cesty nastane až vtedy, keď sa zastaví rast zadlžovania krajiny a uskutočnia potrebné reformy vo výdavkoch.

Finweb, 29.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards