Plytvanie štátu za rok 2011 (eTrend)

Výsledky projektu Cena štátu boli zverejnené dňa 8.3. 2012 na blogu eTrend.

Plytvanie štátu za rok 2011 (eTrend)

Celková suma dosiahla úroveň 553,5 milióna eur

Do našej databázy Plytvanie štátu sme doplnili celý spracovaný rok 2011. Databáza tak už obsahuje celkovo 824 zdokumentovaných prípadov plytvania, klientelizmu a súdnych sporov, ktoré priniesli printové médiá od roku 2007. Celková suma odhaleného neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami v roku 2011 v kategóriách Plytvanie a Súdne spory dosiahla úroveň 553,5 miliónov Eur. Nejde nevyhnutne len o plytvanie počas tohto obdobia, ale aj o plytvanie, ktoré bolo medializované alebo uzavreté počas roka 2011. Celková suma neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami za celé trvanie projektu dosiahla v týchto dvoch kategóriách už 2,064 miliardy Eur.

Výsledky projektu Plytvanie štátu naberajú na význame najmä vo svetle avizovaného zvyšovania daní, ku ktorému sa hlási väčšina strán uchádzajúca sa o priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách. Ukazuje sa, že príjmy, ktorými by navrhované zvyšovanie daní prispelo ku znižovaniu deficitu verejných financií, sú nižšie ako hodnoty plytvania vo verejnej správe. Ak by sa napríklad zaviedlo progresívne zdanenie príjmu fyzických osôb (očakávaný dodatočný príjem 65 mil. Eur), progresívne zdanenie príjmu právnických osôb (64 mil. Eur), vyššia banková daň (189 mil. Eur) a zdanenie dividend pre fyzické osoby (20 mil. Eur), celkový ročný príjem z týchto zmien by priniesol asi len 60% prostriedkov, ktoré sme v Plytvaní štátu zaevidovali za uplynulý rok. S ohľadom na skutočnosť, že v našej databáze sa nachádzajú výlučne medializované prípady, je na mieste domnievať sa, že suma 2,064 miliardy Eur za 5 rokov je len špičkou ľadovca plytvania s verejnými zdrojmi. Priestor na zvýšenie efektivity nakladania s verejnými zdrojmi teda ešte určite existuje.

Kategória Plytvanie

Celkový objem v sledovanej kategórii plytvanie, ktoré sme zachytili v  prípadoch evidovaných médiami, dosiahol v uplynulom roku 2011 446,7 mil. eur. Pre porovnanie, je to takmer rovnaký objem zdrojov, aký išiel v roku 2011 na stredoškolské vzdelávanie alebo osemnásobok rozpočtu Slovenskej akadémie vied.

Suma 446,7 mil. eur obsahuje napríklad tzv. zlaté padáky – astronomické odstupné za pár týždňov alebo mesiacov vo funkcii, kauzu platinové sitká a množstvo príkladov plytvania a neefektívneho nakladania s našimi peniazmi pri predaji a nákupe tovarov a služieb štátom. Priemerný ročný objem plytvania od začiatku projektu v roku 2007 je 374,4 mil. eur.

Kategória Klientelizmus

Suma prípadov v kategórii klientelizmus zachytených v roku 2011 dosiahla 102,2 mil. eur, čo je pod ročným priemerom 130 mil. eur od začiatku projektu. Túto sumu naplnili kauzy ako predražené nákupy šité na mieru, stranícke nominácie ale aj prípady klientelizmu na úrovni obcí a miestnych samospráv.

Kategória Súdne spory

V projekte sledujeme okrem klientelizmu a plytvania aj súdne spory štátu a verejnej správy, ktoré nás stoja nemalé peniaze. Za rok 2011 boli medializované prípady vo výške 106,8 mil. eur. Prípady ukončených súdnych sporov, ktoré médiá priniesli za posledných 5 rokov, nás vyšli spolu na 192,1 mil. eur.

Plytvanie, ktorému sa predišlo vďaka zásahu médií

Ďalšou kategóriou sú prípady, v ktorých došlo k náprave alebo boli zastavené po tom, ako na ne zamerali pozornosť slovenské médiá.  Celkový objem klientelizmu a plytvania, ktorému sa podarilo zabrániť vďaka práci médií za rok 2011 dosiahol 9,06 mil. eur, od zahájenia projektu celková suma dosiahla 368,6 mil. eur.

Metodológiu zostavovania databázy môžete nájsť tu.

INESS

eTrend, 8.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards