Úspory majú vplyv na rast. No to nie je argument (Hospodárske noviny)

Každý deň, v ktorom sa plytvá s verejnými zdrojmi, je zbytočným nákladom. Nová vláda bude potrebovať hasiť požiar, kvôli hroziacej pokute, z krátkodobého hľadiska bude preto rozhodujúce vyskladať cieľovú sumu, povedal v rozhovore pre Hospodárske noviny dňa 22.3. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Úspory majú vplyv na rast. No to nie je argument (Hospodárske noviny)

Slovensko potrebuje riadne škrty, a nie dvíhanie daní. Podľa analýzy INESS by sa tak dalo ušetriť takmer 650 miliónov eur. Aj keď by sa čiastočne dotkli hospodárskeho rastu krajiny, z dlhodobého hľadiska Slovensko nemôže fungovať z neefektívne míňaných peňazí.

Ide už o druhú analýzu ekonómov v krátkom čase. Dávali ste podobné odporúčania pred zostavovaním konsolidačného balíčka aj bývalým vládam?

O potrebe zrušenia plošného poskytovania dávok bez ohľadu na príjem poberateľa sme hovorili už v roku 2006 v Analýze sociálneho systému. Úsporám sa venujeme dlhodobo, v spolupráci s inými inštitútmi sme ucelené návrhy úspor publikovali už v roku 2007.

Ak by vláda konsolidovala podľa vašich opatrení, dotklo by sa to ekonomického rastu menej ako napríklad dvíhanie daní?

Hodnota ekonomického rastu nemôže byť mantrou. Mohli by sme postaviť najdrahšie diaľnice na svete, krížom-krážom cez Slovensko, a v čase výstavby by bol náš ekonomický rast výrazne vyšší. Ale nebol by to rast bohatstva, ale spotreba zdrojov, pretože by nebolo áut, ktoré by tadiaľ jazdili. Áno, viaceré úspory majú vplyv na štatistiku hospodárskeho rastu, ale tento argument neobstojí ako dôvod na pokračovanie v neproduktívnom transfere alebo výdavkov. Kvantifikáciu dosahov sme nerobili.

Nemohli by byť takéto škrty akousi alternatívou voči nerušeniu rovnej dane?

Cieľom nášho zoznamu bolo ukázať, že zvyšovanie daňového zaťaženia nie je nevyhnutnosťou, ale naďalej voľbou vládnucej garnitúry. Rozhodujúce je pritom celkové daňové zaťaženie, to, či je sadzba dane z príjmu právnických a fyzických osôb  a sadzba DPH rovnaká, nie je až tak podstatné. Zvyšovanie progresivity priamych daní má negatívny vplyv na ochotu vysokokvalifikovanej pracovnej sily zvyšovať svoje príjmy, či zostávať na Slovensku, význam týchto dosahov bude závisieť od miery rastu progresivity.

Ktoré z navrhovaných opatrení bude potrebné urobiť v čo najkratšom čase?

Každý deň, v ktorom sa plytvá s verejnými zdrojmi, je zbytočným nákladom. Nová vláda bude potrebovať hasiť požiar, kvôli hroziacej pokute, z krátkodobého hľadiska bude preto rozhodujúce vyskladať cieľovú sumu.

Marcela Šimková

Hospodárske noviny, 22.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards