Vyššie dane sú voľba, nie nutnosť (SME)

Dňa 21.3. 2012 vyšiel Radovanovi Ďuranovi z INESS autorský článok v SME na tému zvyšovanie daní.

Vyššie dane sú voľba, nie nutnosť (SME)

Verejné financie sa dajú dostať pod kontrolu aj bez zvyšovania daní. Od roku 2008 vzrástli verejné výdavky o 3,5 miliardy eur, ale nájsť verejné služby, ktoré odvtedy pribudli alebo sa aspoň zlepšili, je ťažké.

Zvýšime vám daň z nehnuteľností, aby sme vám mohli naďalej vyplácať prémiu k stavebnému sporeniu. Zvýšime vám spotrebnú daň z palív, aby sme mohli funkcionárom poskytovať služobné auto za 66­tisíc eur. Zvýšime vám daň z príjmov, aby sme mohli milionárom poskytovať prídavky na deti.

Tieto vety ste nečítali v žiadnom programe kandidujúcej strany a aj tak sa to pravdepodobne stane. Nečítali, lebo programy neslúžia na to, aby volič dostal kompletnú informáciu. Ale nutnosť pokryť výdavky príjmami z daní stojí dennodenne pred každým parlamentom.

Dane nikdy nevisia vo vzduchoprázdne, vždy slúžia na financovanie konkrétnych výdavkov. A hoci na Slovensku nemáme viazanie daní na konkrétne výdavky, rovnice daní a výdavkov viac než ilustrujú realitu slovenských verejných financií. Zároveň z nich vyplýva, že zvyšovaniu daní sa dá zabrániť.

Dostať schodok verejných rozpočtov pod tri percentá HDP v roku 2013  možno bez toho, aby sa dane zvýšili a aby boli ohrozené základné funkcie štátu či zmenené priority vo financovaní a prepustená polovica vojakov, policajtov, učiteľov. Jedna ilustrácia. Potrebu konsolidovať o 1,3 miliardy eur môžeme porovnať s rastom výdavkov štátu v posledných rokoch.

Od roku 2008 vzrástli verejné výdavky o 3,5 miliardy eur. Sčasti pre druhý pilier (0,75 miliardy eur), sčasti pre eurofondy (cca 1,2 miliardy), zvyšok pre nastavenie fiškálnej politiky. A tu je pes zakopaný. Skúste vymenovať, ktoré služby verejnej správy od roku 2008 pribudli, respektíve sa zvýšila ich kvalita, a stojí za to ich financovať vyššími daňami?

Technokrati a ideológovia

Názory, že zvyšovať dane je nevyhnutné, možno rozdeliť do dvoch skupín. Technokrati – v zásade tvrdia, že to cez výdavky možné je, ale už sa to nestihne. Áno, bolo by to veľmi náročné, vyžadovalo by to intenzívnu komunikáciu s Európskou komisiou, aby voľby brala ako poľahčujúcu okolnosť a netlačila s pokutami na pílu. Španielsko je ukážkou, že sa výnimky vyrokovať dajú.

Navyše víťazná strana má pod kontrolou parlament, potrebné zmeny zákonov pohodlne presadí do konca tohto roku. Konsolidáciu cez výdavky však stále nemožno z technických dôvodov vylúčiť. Nehľadiac na to, že aj náklady pokuty môžu (nemusia) byť nižšie ako dosahy zvyšovania daní. Ale to je na inú diskusiu.

Druhá skupina sú ideológovia - popri zvýšení daní sa síce vyrovná schodok, ale skrytým cieľom je zvýšiť mieru prerozdeľovania na Slovensku. Tu neexistuje pre ekonómiu priestor, výška miery prerozdeľovania je vecou výhradne politického názoru.

Strana Smer získala milión hlasov s programom, ktorý navrhuje zvyšovanie niektorých daní, predovšetkým vyššiu progresivitu daní z príjmu. Také sú pravidlá demokracie, úlohou štátom platených ekonómov bude optimalizovať ciele, s ktorými politik vyhral voľby.

Ale vyššia progresivita zdanenia stále neznamená, že je potrebné zvyšovať celkové zdanenie. Naopak, novej vláde nič nebráni v tom, aby deficit znížila cez výdavky a vyšší výnos z progresívnejších daní z príjmu nahradila napríklad znížením zdravotných odvodov nízkopríjmových skupín či spotrebných daní.

Úspory neznamenajú minimálny štát

A ako na výdavky? My sme identifikovali úsporné opatrenia za 647 miliónov eur. Opatrenia, ktorých cieľom je znížiť výdavky, ktoré neplnia svoj účel, prípadne ich prínos je minimálny. Dávky poskytované tým, ktorí to nepotrebujú. Pokračovanie v rušení prázdnych vlakových spojení. Znižovanie výdavkov, ktoré vedú k nadspotrebe a nízkej kvalite v školstve.

Spoločne s úsporami, ktoré opísali Ľudovít Ódor s Michalom Horváthom vo svojich radách náčelníkom tak možno vyskladať sumu 1,6 miliardy eur, ktorá hravo prekročí požadovaných 1,3 miliardy eur a umožňuje vyhnúť sa zvyšovaniu daní či  zmrazovaniu dôchodkov. Ide pritom o sumu, ktorá nie je vyčerpávajúca a nie je výsledkom komplexného hĺbkového auditu, ktorého výsledky by priniesli ďalšie stovky miliónov úspor.

Predložený zoznam úspor určite nevedie k minimálnemu štátu a zásadne nezasahuje do existujúcej štruktúry výdavkov štátu. A hoci sa mnohým čitateľom môže zdať, že víťazná strana nebude mať záujem o obmedzovanie plytvania a šetrenie, cieľom tohto textu bolo ukázať, že zvyšovanie daňového zaťaženia v tomto roku bude naďalej dobrovoľnou politickou voľbou vládnucej garnitúry a nie nutnosťou.

Radovan Ďurana

(Autor je analytik INESS)

SME, 21.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards