Anketa: Čo očakávate od novej vlády? (Hospodárske noviny)

Dňa 12.3. 2012 sa Richard Ďurana z INESS pre Hospodárske noviny vyjadril na tému opatrení novej vlády.

Anketa: Čo očakávate od novej vlády? (Hospodárske noviny)

Martin Hošták, generálny tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

Úlohou číslo jeden pre novú vládu bude konsolidácia verejných financií, teda razantne šetriť. Rovnako bude potrebné pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie. V praxi by tak bolo treba ďalej spružňovať pracovnú legislatívu, rovnako rozvíjať projekt Singapur a dokončiť odvodovo-daňovú reformu. Zvyšovanie daní, hocijakým spôsobom, by mala byť posledná možnosť.

Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB Banky

Z pohľadu oblasti, v ktorej pôsobím, bude potrebné zachovať najmä silný finančný sektor. Rovnako však pre celú ekonomiku bude dôležité zachovať stabilné podmienky pre investorov, ktorí na Slovensku už pôsobia alebo budú pôsobiť.

Viktor Kouřil, generálny riaditeľ VÚB Generali d.s.s.

Pokiaľ ide o druhý pilier, malo by najmä dôjsť pri akýchkoľvek zmenách ku konsenzu medzi vládou a opozíciou, aby zmeny vydržali viac ako štyri roky. Ak by došlo k zavedeniu garancií, nemuselo by ísť až o taký problém, ak by bol zároveň vytvorený aj ďalší akciový fond. Zmena pomeru percent do prvého a druhého piliera by však znamenala zaťaženie budúcnosti. Koľko zoberie v súčasnosti vláda z druhého piliera, o to viac bude musieť dávať na dôchodky v budúcnosti.

Richard Ďurana, riaditeľ Inštitútu INESS

Z nášho pohľadu je najdôležitejšia konsolidácia verejných financií. Skôr, ako sa začne uvažovať o zvyšovaní daní, treba sa pozrieť na rezervy v existujúcich výdavkoch. Len kauzy, ktoré boli medializované vlani, vytvorili plytvanie za pol miliardy eur, čo je viac ako opatrenia navrhované Smerom-SD. Okrem toho je potrebné hľadať rezervy v sociálnom systéme, ktorý by sa mal stať adresnejším.

Emil Machyna, predseda OZ KOVO

V prvom rade treba upokojiť situáciu a začať robiť normálnu politiku, ktorá pomôže ľuďom. Bude potrebné zvážiť každé rozhodnutie, a tým aj chrániť ľudí. Zmeny budú potrebné v oblasti Zákonníka práce, ale celkovo v pracovnoprávnej legislatíve ako celku. Rovnako však bude potrebné sústrediť sa na znižovanie deficitu, ale aj na zmeny v zdravotníctve či školstve.

Ivan Šramko, poradca PwC a bankovej skupiny Intesa Sanpaolo Group

V ekonomike bude potrebné vytvoriť mix opatrení, aby sa dosiahol cieľ konsolidácie, a to znížiť deficit pod tri percentá výkonu ekonomiky. Opatrenia budú potrebné v oblasti výdavkov aj príjmov. Bude potrebné urobiť opatrenia v daniach, zvýšiť niektoré priame aj nepriame dane, aby Slovensko zostalo krajinou s dobrou reputáciou, schopné financovať sa na trhoch.

Milan Muška, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska

Očakávam, že nová vláda sa postaví čelom k problémom, ktoré pred Slovenskom sú. Zodpovednosť by mala zobrať hlavne za ekonomiku a za lepšie čerpanie eurofondov. Vidíme tam obrovské možnosti, ako sa s tým vyrovnať. Mala by tiež brať do úvahy signály a zdvihnutý varovný prst, ktorý sme v posledných mesiacoch zaznamenali. Ide najmä o otázky transparenstnosti nakladania s verejnými peniazmi a aby sa doriešili a neopakovali kauzy z minulosti.

Matúš Pošvanc, šéf Nadácie F. A. Hayeka

Neočakával som také víťazstvo ľavice. Zrejme preto budeme svedkami zvyšovania rôznych daní. Napriek tomu, nová vláda by sa mala snažiť šetriť a zrejme siahnuť aj na sociálny systém. Nemala by zvyšovať administratívu, či robiť zásadné zmeny v Zákonníku práce. A mala by tiež predávať nepotrebný majetok, ktorý zbytočne zaťažuje verejné peniaze.

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500

Dôležitou je otázka konsolidácie verejných financií. Za dôležitú tiež považujem komunálnu reformu, vrátane jej financovania, a to tak, aby sme nemuseli byť svedkami zvyšovania miestnych daní pre právnické osoby. Nemyslím si, že cesta zvyšovania daní pre bohatých je tou správnou cestou. Jej nezvýšením sa firmy nebudú snažiť optimalizovať svoje daňové základy tak, aby sa vyhli plateniu samotných daní. Za zlé riešenie považujem aj zavedenie dane z dividend.

Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu

Pred novou vládou stoja veľmi zložité úlohy, a to vyrovnanie a udržanie deficitu verejných peňazí pod tromi percentami, zlepšenie podnikateľského prostredia či odstránenie Goríl z našich vzťahov. Vyvarovať by sa mala toho, aby sme sa vybrali gréckou cestou. Je veľmi dobré, že máme rozpočtovú brzdu, ktorú schválil ešte predchádzajúci parlament. Verím, že to bude dodržané, pretože takzvaná grécka cesta by bolo to najhoršie, čo by sme mohli urobiť.

Ronald Ižip, hlavný analytik Trim Broker

Nová vláda to bude mať extrémne ťažké. Bude len na jej rozhodnutí, ako sa dokáže vyrovnať s požiadavkami Európskej únie. Bude musieť šetriť. Mala by sa preto vyvarovať príliš štedrej sociálnej politiky a nenaučiť žiť ľudí nad svoje pomery tak, ako to bolo v Grécku. Možno uvidíme aj zvyšovanie daní.

Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľská aliancia Slovenska

Vyvarovať by sa mala populizmu. Mala by určite znižovať deficit, riešiť problémy v súdnictve a bojovať proti korupcii vrátane vyšetrenia udalostí z posledných dní. Očakávam, že bude odbúravať ďalšie bariéry v oblasti podnikania. To znamená, že by mala pokračovať v projekte Singapur, zefektívniť sociálny a odvodový systém, a to tak, že odstráni výnimky a zníži sadzby. Za veľkú výzvu novej vlády považujeme prepojenie podnikateľského prostredia so školským systémom.

Marcela Šimková

Hospodárske noviny, 12.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards