Fico musí šetriť. Aj kvôli ratingu (Hospodárske noviny)

Podľa Martina Vlachynského z INESS najväčšou nášľapnou mínou pre novú vládu je hroziace ekonomické spomalenie a ďalšie zhoršenie tohtoročného a budúcich deficitov. Ako uviedol pre Hospodárske noviny dňa 12.3. 2012, zázračné opatrenie neexistuje, vždy musí ísť o celé sady. Najrýchlejšie sa dá začať pracovať na odstraňovaní bariér v zamestnávaní a zlepšovaní podnikateľského prostredia.

Fico musí šetriť. Aj kvôli ratingu (Hospodárske noviny)

Peter Goliaš, Ineko

Vláda by mala pomerne rýchlo predstaviť plán ozdravenia verejných financií tak, aby získala dôveru finančných trhov. Plán by mal zahŕňať najmä opatrenia na redukciu výdavkov a štrukturálne reformy napríklad v penzijnom a odvodovom systéme, menšiu váhu by malo mať zvyšovanie daní. Najmä nárast priamych daní totiž brdzí hospodársky rast, a tým aj tvorbu pracovných miest.

Ronald Ižip, TRIM Broker

Nová vláda bude mať veľmi ťažkú pozíciu, keďže európska recesia potvrdzuje, že v najbližších mesiacoch nemôžeme očakávať silnejší ekonomický rast. Očakávania rastu Slovenska pre tento rok sú pravdepodobne nadhodnotené a tým pádom aj daňové príjmy budú nižšie. Preto bude musieť vláda viac šetriť aj napriek svojim ambicióznym programom. Nová vláda by mala kontrolovať výdavky, ktoré sú typicky míňané bez väčšieho ekonomického opodstatnenia. Avšak to je takmer pre každú vládu nesplniteľný problém. Z tohto dôvodu tak pravdepodobne uvidíme skôr zvyšovanie daní, a to daní týkajúcej sa strednej triedy. Dane by sa však nemali paušálne zvyšovať, pretože znižujú ekonomický potenciál krajiny. Na druhej strane však niektoré dane na Slovensku sú v európskom kontexte nízke, ako napríklad daň z nehnuteľností, no takýchto príkladov nie je veľa. Hlavnou výzvou by mala byť odvodová politika krajiny, ktorá ako jediná dokáže pomôcť vytvoriť dlhodobo udržateľnú zamestnanosť. No vláda to bude pravdepodobne skúšať pomocou veľkých verejných investícií.

Vladimír Vaňo, Volksbank Slovensko

Prioritou hospodárskej politiky vlády Slovenskej republiky musí byť konsolidácia verejných financií, teda zníženie deficitu pod 3% HDP v roku 2013. Tento cieľ je kľúčový kvôli ratingu, zároveň je dôležitým signálom o stabilite makroekonomického prostredia pre potenciálnych nových investorov. Vzhľadom na vývoj nezamestnanosti je druhým najdôležitejším cieľom podpora čo najvhodnejšieho podnikateľského a čo najatraktívnejšieho investorského prostredia. Nové pracovné miesta dokáže udržateľným spôsobom generovať len súkromný podnikateľský sektor. To je imperatív, ktorý treba mať na pamäti pri akýchkoľvek zvažovaných príjmových opatreniach (zmenách daní) na ozdravenie verejných financií.

Martin Vlachynský, INESS

Najväčšou nášľapnou mínou pre novú vládu je hroziace ekonomické spomalenie a ďalšie zhoršenie tohtoročného a budúcich deficitov. Zázračné opatrenie neexistuje, vždy musí ísť o celé sady. Najrýchlejšie sa dá začať pracovať na odstraňovaní bariér v zamestnávaní a zlepšovaní podnikateľského prostredia. Len za minulý rok bolo odhalené plytvanie so štátnymi zdrojmi vo výške viac ako pol miliardy eur, pričom očakávané výnosy Smeru z nových daní sú okolo 300 miliónov eur. Zamerať sa treba naskôr na konsolidáciu výdajov. 

Hospodárske noviny, 12.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards