Tu sú známky za užitočnosť programov strán. Veľa pätiek! (TVNoviny.sk)

Výsledky hodnotenia politických strán, ktoré vypracoval INESS, zverejnili TVNoviny.sk dňa 1.3. 2012.

Tu sú známky za užitočnosť programov strán. Veľa pätiek! (TVNoviny.sk)

SNS a 99% prepadli na plnej čiare.

Analytici z mimovládneho inštitútu INESS vyhodnotili, čo by pre ekonomiku priniesli opatrenia napísané vo volebných programoch.

"Naprieč väčšiny volebných programov sa ťahala veľká všeobecnosť jednotlivých bodov, kde sa opakovali formulky, ako "musíme", "zabezpečíme" či "dosiahneme" bez konkretizovania jednotlivých krokov," zhrnul INESS.

Aj z toho mála, čo je k dispozícii, však strany s reálnou šancou na účasť v parlamente ponúkli zväčša veľkú biedu.

Známky podľa INESS za jednotlivé oblasti. Najlepšia je jednotka, najhoršia päťka:


Strana


Verejné financie


Podnikateľské prostredie a zamestnanosť


Zdravotníctvo


99%


5


5


5


KDH


4


3


3


MOST-HÍD


3


4


3


OĽ-NO


3


4


4


SaS


2


2


2


SDKÚ-DS


2


3


3


SMER-SD


4


4


4


SMK


4


3


3


SNS


5


5


5

Niektoré negatíva, ktoré INESS viedli k udeleniu známky:

99%: prakticky jediným opatrením v oblasti vytvárania podmienok pre podnikanie je zvýšenie minimálne mzdy na 600 eur, čo by pre množstvo Slovákov znamenalo katastrofu

SNS: mnohé návrhy si protirečia, keď na jednej strane chce strana znížiť daň z príjmu na 16 percent, ale zároveň napríklad zvýšiť dôchodky o 1200 eur ročne; vôbec nie je vyčíslené, čo by zmeny spôsobili vo verejných financiách

Smer-SD: chce zvyšovať a zavádzať nové dane, pričom ich prínos pre verejné financie je zanedbateľný; v oblasti podpory podnikania neponúka strana takmer nič

Obyčajní ľudia: jedinými významnejšími bodmi na podporu podnikania sú zavedenie živnostenských licencií a podpora e-governmentu

Most-Híd: verejným financiám by mohlo pomôcť zrejme len sprísnenie vyplácania predčasných a výsluhových dôchodkov, ale bez výpočtov, koľko peňazí by sa ušetrilo

SMK: strana síce navrhuje zvýšiť príjmy cez niektoré dane, ale sľubuje aj nemálo opatrení, ktoré by si množstvo peňazí vyžiadali

KDH: v programe sú asi tri desiatky sľubov, ktoré by si vyžiadali peniaze, pričom nie je konkretizované, z čoho by mali byť financované

SDKÚ-DS: strana síce navrhuje viacero opatrení na šetrenie verejných peňazí, ale zároveň by rada "rozdávala", napríklad predĺženie a zvýšenie materskej

SaS: chýbajú prepočty, koľko peňazí by navrhované opatrenia priniesli a INES kritizuje aj nápad masového zamestnávania ľudí bez práce v štátnej agentúre

TVNoviny.sk, 1.3. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards