Záchrana eura stála doteraz každého Slováka 350 eur (TASR)

INESS vypočítal, že z existujúcich záchranných mechanizmov boli doteraz poskytnuté úvery a nakúpené dlhopisy v celkovej výške 350 eur na jedného Slováka, informovala agentúra TASR dňa 25.1. 2012

Záchrana eura stála doteraz každého Slováka 350 eur (TASR)

Záchrana meny euro môže každého obyvateľa Slovenska celkovo stáť 1851 eur.

Tieto náklady zahŕňajú záväzky a garancie vyplývajúce z riešenia dlhových problémov v Európe. Takisto však rátajú aj s vystavením voči riziku z možného držania štátnych dlhopisov pochybnej kvality. "Z existujúcich záchranných mechanizmov boli doteraz poskytnuté úvery a nakúpené dlhopisy v celkovej výške 350 eur na jedného Slováka," informoval dnes Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).    

Ku dňu 6. január 2012 sa každý Slovák podieľal na nákupe dlhopisov Európskou centrálnou bankou (ECB) 272 eurami. V rámci garancií Európskeho fondu finančnej stability (EFSF), teda takzvaného eurovalu, je dohodnuté, že Slovensko prispeje 1422 eurami za každého svojho obyvateľa. Z tejto sumy sa dosiaľ na hlavu čerpalo 29 eur.    

V rámci garancií Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM) už každý Slovák poskytol 33 eur. Celkový rámec pre EFSM je však 64 eur na osobu. Čo sa týka garancií Slovenska v rámci Medzinárodného menového fondu (MMF) voči EFSF a EFSM, dosiaľ sa na jedného obyvateľa krajiny čerpalo 9 eur, pričom celkovo je na jedného Slováka dohodnutých 83 eur. V rámci pôžičky MMF Grécku sa už vyčerpalo 7 eur z 10 na obyvateľa.    

Prehľad záväzkov a garancií prepočítaných na jedného Slováka vypracoval inštitút kvôli súčasnej neprehľadnosti situácie. Počas posledných dvoch rokov sa totiž uskutočnilo množstvo krízových summitov s cieľom riešiť akútne problémy eurozóny a zachrániť euro. Takisto došlo k vytvoreniu viacerých nových záchranných mechanizmov, úverových rámcov a nových politík ECB.    

"Vzhľadom na fakt, že ide o použitie kreditného ratingu štátov a významné riziko vysokých budúcich nákladov pre verejné financie zúčastnených krajín, je dôležité, aby občania vedeli, k čomu ich doteraz zaviazali volení zástupcovia," uviedol INESS.

TASR

Finweb, 25.1. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards