INESS released the Bill for Government Services for 2012 (The Stockholm Network)

O bločku Účet za služby štátu pre rok 2012, ktorý pripravil INESS, informoval aj londýnsky think tank The Stockholm Network dňa 24.1. 2012, ktorý združuje viac než 130 európskych think-tankov.

INESS released the Bill for Government Services for 2012 (The Stockholm Network)

The Slovak Institute of Economic and Social Studies (INESS) has just released the “Bill for Government Services for 2012”. The annual price of the state for Slovakia increased by 2% and reached € 4,382 per citizen. The Bill has been distributed by Slovak major opinion making daily SME on 20 January 2012 in printed form, reaching more than 70 000 readers. The goal of the project is to explain that there ain’t no such thing as a free lunch provided by state and to inform general public on the costs of the public services by using this specific visual form. It uses per citizen calculation, that enables better understanding of each taxpayer´s share on financing the public services. At the same time, it highlights enormous deficit financing of the public sector and growing debt.

The Bill for Government Services is a part of The Price of The State internet project operated by INESS that can be found at http://www.priceofthestate.org

The Stockholm Network, 24.1. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards