Ekonomická (ne)sloboda (STV)

Ako povedal pre STV dňa 13.1. 2012 Richard Ďurana z INESS, Index ekonomickej slobody len potvrdzuje to, čo pozná ekonómia už niekoľko sto rokov a síce že nie vlády vytvárajú bohatstvo, ale že sú to ľudia a podnikatelia, kto stojí za rastom bohatstva a životnej úrovne. Slovensku autori štúdie vyčítajú hlavne to, že nie je ochotné a schopné robiť nejaké zásadnejšie štrukturálne reformy a napríklad konsolidovať verejné financie.

Videozáznam si môžete pozrieť tu (od 5:48min)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards