Na dlžníkov platia inovované prístupy (Zdravotnícke noviny)

O problematike výberu poistného diskutovali spíkri a účastníci tretieho Okrúhleho stola Zdravotníckych novín, ktorý pripravilo vydavateľstvo Ecopress v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera 30. novembra 2011, kde sa zúčastnil aj Radovan Ďurana z INESS.

V prezentáciách prvých dvoch prednášajúcich, ale následne aj v diskusii zaznela jednoznačná potreba maximalizácie výberu poistného ako jedného zo zdrojov, použiteľných následne v zdravotnej starostlivosti, kde poisťovne preferujú nový spôsob - výkaz nedoplatkov. Riaditeľka sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ing. Viera Hrabovská pripomenula, že ide o formu uplatňovania pohľadávok na poistnom priamo poisťovňou, ktorá bola upravená novelou zákona 580/2004 o zdravotnom poistení od 1. júna 2009. Ako zdôraznila, "tým, že výkaz nedoplatkov je veľmi rýchly a účinný nástroj, platitelia poistného ho vnímajú pomerne negatívne, lebo ešte nie sme zvyknutí, že tak rýchlo nám zaklope na dvere exekútor".

Podľa riaditeľa úseku financií poisťovne Dôvera Ing. Mgr. Radomíra Vereša "nástroje, ako sú upomienka dlžníkovi, výkaz nedoplatkov, mandátna správa a exekúcia, budeme ďalej precizovať a vhodne kombinovať, pretože na dlžníkov platí, že prístup k nim treba inovovať". Ako dodal, "neplatiči pripravujú o zdroje všetkých pacientov, preto je fér, že sa voči nim postupuje čoraz ráznejšie".

Zdrojov v systéme je dostatok Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Ing. Jozef Špirko pripomenul, že "diskusia o zvyšovaní zdrojov do zdravotníctva bez snahy o efektívnosť systému a znižovanie jeho nákladovosti nemá zmysel". Ako tiež konštatoval, na Slovensku existuje "športová disciplína -daňová optimalizácia živnostenskej obce, až 80 percent živnostníkov svoje daňové priznanie stlačí tak, že odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní platí z minimálneho vymeriavacieho základu". Problematike nominálneho poistného, jeho fungovaniu a rôznym variantom v Holandsku, vo Švajčiarsku a v Nemecku, ale a) úvahám, ako by sa dali aplikovať na Slovensku, sa venoval riaditeľ HPI Ing. Peter Pažitný, MSc. Ako pripomenul, "stále je živený obraz Slovenska, v ktorom nejde dosť peňazí na zdravotníctvo, čomu si dovolím oponovať".

Salónne reči problémy nevyriešia Člen parlamentného zdravotníckeho výboru MUDr. Peter Kalist (SaS) upozornil, že pri 3,3 mil. poistencoch štátu a pri tom, ako sú rozložené politické sily, by sa zneužívalo, že by si napr. dôchodca mal platiť zdravotné odvody či nominálne poistenie. "Okamžite sa to otočí proti a znemožní to aplikáciu tejto politiky, čo môže byť na škodu, lebo ak štát zaplatí 1,2 mld. eur za svojich poistencov, rovnakú sumu poistenci zaplatia na ďalších platbách," dodal P. Kalist.

"Výber poistného sa začal nespravodlivosťou v roku 1992 pri príprave poistného systému -malo byť 330 Sk na poistenca/ mesiac, ukázalo sa, že rozpočet na to nemá a platba sa znížila na 33 Sk," povedal prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

Zdravotníctvo tak podľa neho začalo strácať miliardy, solidarita ekonomicky aktívnych nestačí deficit kryť a "štát dodnes platí za svojho poistenca len tretinu priemerných skutočných nákladov, z dvoch tretín len tretinu kryje princíp solidarity ekonomicky aktívnych". Podľa P. Kristutka by sa už mali po 22 rokoch a 13 ministroch zdravotníctva konečne riešiť reálne problémy zdravotníctva, "salónne reči" problémy nevyriešia.

Rezervy sú v efektívnosti využívania zdrojov Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Márie Lévyovej by zdravotníctvo mali riadiť nielen lekári, ale aj ekonómovia. "Mala by byť jasná vízia ako ďalej a nie každé štyri roky začínať znova a znova a počúvať, že zdroje v systéme budú a všetko bude fantastické. Zatiaľ je všetko v starých koľajach a nič sa nemení," konštatovala M. Lévyová, podľa ktorej sa aj sestry stali vďaka nedostatku zdrojov rukojemníkmi systému.

R. Vereš v diskusii zdôraznil, že v efektívnosti štátnych zdravotných zariadení sú, najmä v porovnaní so súkromnými, značné rezervy a rozdiel je podľa neho v motivácii manažmentu, vyjadril tiež obavy zo stagnácie zdrojov v roku 2012. Aj podľa J. Špirka je problém v efektívnosti využitia zdrojov v systéme, chýbajú mu analýzy, ktoré by preukázali potrebu pracovníkov, predovšetkým administratívy - "kde je dosť takých, ktorí by nechýbali, keby sme ich prepustili, len zbytočne odčerpávajú vzácne zdroje".

Dlh na poistnom je 500 mil. eur Prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Ing. Andrej Révay zdôraznil, že kým sa nezmení systém, bude aj výber poistného závisieť len od ekonomicky aktívnych občanov. Zdrojov je však podľa neho dosť, "jediný problém je zmena parametrov systému v zdravotníctve a je škoda, že sa nedotiahli návrhy na zmenu odvodového systému".

Analytika INESS Mgr. Radovana Ďuranu, zaujímali postupy Všeobecnej zdravotnej poisťovne pri vymáhaní nedoplatkov, na čo reagovala V. Hrabovská. "VšZP uplatňuje všetky štandardné postupy - orientuje sa na výkaz nedoplatkov, výzvy, upomienky, splátkové kalendáre a exekúcie. Aj po odpise pohľadávok, ku ktorému došlo koncom minulého roku, je objem pohľadávok znížený, celkový objem pohľadávok v systéme je zhruba na 500 mil. eur, informovala V. Hrabovská (len VšZPv eviduje u 450 160 neplatičov 339 mil. €).

Riaditeľ sekcie zdravotného poistenia VšZP Ing. Pavol Bulla pripomenul, že pohľadávky sú historickým dlhom. "Keby nám poslanci spravili ešte tak šesť - sedem zmien zákonov, my potom získame budúci rok 60 až 70 miliónov eur," povedal P. Bulla.

R. Vereš informoval, že napr. dlžníkom na poistnom Dôvera podľa zákona neprepláca kúpeľnú zdravotnú starostlivosť, rovnako im neumožní inú ako akútnu hospitalizáciu, kým nevyrovnajú dlhy. V. Hrabovská v záverečnom slove konštatovala, že "v procese uplatňovania pohľadávok bol tento rok prelomový". Podľa nej sa poisťovne vyrovnali s minulými obdobiami a vstupujú do etapy, keď sa budú starať už len o nové dlhy.

Zdravotnícke noviny, 8.12.2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards