Pre Euro spravíme čokoľvek

Predstaviteľ európskej exekutívy (nevedno ktorý), odhalil detaily pripravovaného návrhu rozpočtovej časti fiškálnych pravidiel. Z informácií denníka EUobserver sa dozvedáme:

Pre Euro spravíme čokoľvek

1) Všetky vlády by Európskej komisii posielali na posúdenie rozpočet ešte predtým, ako ho predložia národným parlamentom. Komisia, ale aj členovia eurozóny, by mohli predložený rozpočet vetovať, a žiadať nápravu, prípadne doplnenie strednodobých plánov na zmenu.

2) Komisia by mala právo navrhnúť spôsob nápravy krajinám, ktoré prekročili fiškálne pravidlá

3) Komisia by mala právo vyslať do zachraňovanej krajiny monitorovací tím, ktorý by dohliadal na uplatňovanie požadovaných opatrení

4) Takáto forma monitoringu/dohľadu by bola možná, aj keby krajina nebola vo fáze pomoci

5) Komisia by chcela mať právo vydať odporučenie na „uvalenie“ záchrany (bailout) na krajinu, aj proti jej súhlasu

To všetko na základe jediného argumentu, ktorý na Slovensku zvlášť dobre poznáme, a dnes je používaný v súvislosti s akoukoľvek reguláciou v eurozóne – ak chceme zachrániť euro, inú možnosť nemáme. Predseda komisie Barroso na otázku straty demokratického ducha (o rozpočtoch budú do značnej miery rozhodovať nevolení úradníci) odpovedal jasne slovami v tomto duchu: návrh presunu fiškálnych právomocí vznikol na základe požiadaviek členov eurozóny. V nej zasadajú predstavitelia ustanovení národnými parlamentmi. Ak sa oni dohodli na presune právomocí, demokracii bolo učinené zadosť. Barroso to prirovnáva k vzniku centrálnej banky, v ktorej tiež nepôsobia volení zástupcovia, ale vznikla demokratickým konsenzom.

Nech si každý urobí svoj záver sám. Aj v prípade nových návrhov platí, že dôležitejšie bude konkrétne uplatňovanie a nie to, čo je napísané v zmluvách (viď bailout Grécka v rozpore s Lisabonskou zmluvou). Pod možnosťou predkladať návrhy na zlepšenie rozpočtov si môžeme predstaviť čokoľvek. Požiadavku na investície do výskumu alebo vzdelávania, ktoré zvýšia budúci hospodársky rast. Alebo návrh na zvýšenie majetkových daní s cieľom znižovania schodku. Alebo požiadavku na zníženie výdavkov o 1% HDP. Alebo povinnosť zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Alebo povinnosť zaviesť progresívne dane. Kto vie? O rok sa nám možno bude zdať dnešná diskusia o harmonizácii daňových základov právnických osôb zdať ako prkotina.

Európska komisia už do našich rozpočtov vidí dnes a to ešte predtým, ako idú do parlamentu. Strategické materiály (ako býval konvergenčný plán) bývali už predtým posudzované a tvrdo pripomienkované Komisiou. V rámci procedúry nadmerného deficitu už dnes Komisia skúma naše rozpočty dvakrát ročne. Pri príprave hodnotenia rozpočtovej politiky komunikuje aj s tretím sektorom (vrátane INESS).

Otázkou však bude, aké nové právomoci Komisie chcú členovia eurozóny odsúhlasiť (aby presvedčili finančné trhy). A my by sme minimálne chceli vedieť, s akým mandátom odchádzajú slovenskí zástupcovia do Bruselu – keď rozhodujú o „demokratickom“ prenášaní právomocí na Komisiu. Ktorá zo súčasných parlamentných strán mala vo volebnom programe takýto presun?

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards