Európske finančné inštitúcie majú problémy: Sú úspory v bezpečí? (Nový Čas)

<p><font color="#363636" class="content">Podľa Juraja Karpi&scaron;a z&nbsp;INESS s&uacute; slovensk&eacute; banky zdrav&scaron;ie ako banky v ostatn&yacute;ch eur&oacute;pskych krajin&aacute;ch. Ako povedal pre Nov&yacute; Čas dňa 16.11. 2011, ak bude pokračovať z&aacute;chran&aacute;rska politika Eur&oacute;pskej centr&aacute;lnej banky tlačen&iacute;m nov&yacute;ch eur, na&scaron;e &uacute;spory stratia pre rast&uacute;ce ceny k&uacute;pnu silu. Eur&oacute;pska centr&aacute;lna banka už na každ&eacute;ho Slov&aacute;ka nak&uacute;pila pochybn&eacute; dlhopisy za vy&scaron;e 330 eur.<br />

 

</font></p>

Európske finančné inštitúcie majú problémy: Sú úspory v bezpečí? (Nový Čas)

Eurozóna sa otriasa v základoch a problémy hlásia aj zahraničné banky. Ľudia sa pýtajú, či sa majú báť o úspory v bankách.

Čo by sa muselo stať, aby boli naše peniaze na účtoch v ohrození?

Petra Pauerová, Národná banka Slovenska

NBS, ktorá vykonáva dohľad nad celým finančným trhom na Slovensku, hodnotí slovenský bankový systém ako stabilný, pričom banky plnia všetky požiadavky obozretného podnikania a kapitálovej primeranosti. Taktiež NBS v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami pozorne sleduje a hodnotí vývoj situácie vo všetkých slovenských bankách a prijíma náležité opatrenia. Klienti bánk majú svoje vklady zabezpečené Fondom ochrany vkladov, a to podľa zákona o ochrane vkladov. V zmysle tohto zákona sa v prípade, že by banka nebola schopná vyplácať vklady, upravuje výška náhrady za nedostupný vklad, a to v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona na náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur.

František Palko, Inštitút hospodárskej politiky

Bývalý štátny tajomník rezortu financií nemá strach o naše bankové domy. „Bankový sektor na Slovensku je v dobrej kondícii a nehrozí problém, že by sa ľudia nemohli dostať k svojim vkladom. Banky by museli skrachovať, čo v našom prípade nehrozí. A ako posledná možnosť je tu Fond ochrany vkladov, ktorý by situáciu riešil. Výrazné pohyby neočakávam. Dosahy na úrokoch by boli skôr na strane úverov a štátnych dlhopisov, tie by narástli, ak by sa prehlbovala neistota v eurozóne.“

Ladislav Unčovský, Slovenská banková asociácia

Šéf bankovej asociácie tvrdí, že náš bankový systém patrí medzi najzdravšie v cele Európskej únii. „Banky sú jednoznačne bezpečné. Bankový sektor na Slovensku je zdravý a stabilný. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že Slovensko patrí medzi niekoľko málo krajín EÚ, kde štát počas krízy nemusel pomáhať bankám. Aj keby došlo k takejto nepravdepodobnej situácii, klienti sa nemusia obávať, pretože ich vklady sú na Slovensku a v celej EÚ chránené do 100-tisíc eur v plnej výške.“

Juraj Karpiš, INESS

Analytik pripomína, že my sme naše banky ozdravovali už v minulosti. „Slovenské banky sú zdravšie ako banky v ostatných európskych krajinách. Len nedávno sme totiž zaplatili obrovský účet za ich ozdravenie. Vklady v bankách sú poistené systémom ochrany vkladov. Čo poistené nie je, je kúpna sila týchto vkladov. Ak bude pokračovať záchranárska politika Európskej centrálnej banky tlačením nových eur, naše úspory stratia pre rastúce ceny kúpnu silu. Európska centrálna banka už na každého Slováka nakúpila pochybné dlhopisy za vyše 330 eur.“

Igor Barát, bývalý splnomocnenec pre zavedenie eura

Právna regulácia aj výkon dohľadu nad bankami sú také prísne, také detailné a dôsledné, či už na európskej, ale najmä u nás na národnej úrovni, že o bezpečnosti vkladov netreba vôbec pochybovať. Neviem si predstaviť nič, čo by chránené vklady v banke mohlo u nás ohroziť. Najľahšie sa dá o úspory prísť tak, že si ich ľudia vyberú z banky, ukryjú ich doma a potom sa stanú obeťou podvodníka, zlodeja alebo požiaru. Alebo ich „rozumne“ investujú do nejakých úplne nezmyselných či podvodných projektov.

Nový Čas, 16.11. 2011

 

 

 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards