Hon na bohatých

Francúzsky think tank IREF, združujúci európske  inštitúcie zaoberajúce sa výškou a dopadmi daňového zaťaženia vrátane INESS, urobil prieskum o zvyšovaní daňových sadzieb z príjmov v Európskych krajinách zameraný na osobitné zdanenie bohatých. Časť o Slovensku napísal Radovan Ďurana.

Hon na bohatých

Dánsko: Dve z troch súčasných koaličných strán navrhli (ešte ako opoziční) zavedenie ďalších mimoriadnych 6% „milionárskej dane“ pre príjmy nad 133 333 €, čo by zvýšilo sadzbu dani z príjmov na 61,5%. Ale po voľbách, vďaka tretej koaličnej strane, tento návrh zamietli. Teraz hovoria o ďalšej daňovej reforme, ktorá by „podstatne“ znížila daň z pracovných príjmov. Horná hranica sadzby ostáva na 56,1% pri príjme okolo 56 500 € (áno, veľmi nízka úroveň príjmu).

Francúzko: Francúzi zavádzajú dodatkovú 3% daň pre ročné príjmy presahujúce  500 000 € na osobu a 1 000 000 € na rodinu. Výnosy majú byť zahrnuté do príjmov v roku 2011 a opatrenie bude zrušené, keď Francúzko opäť dosiahne Maastrichtské kritéria pre deficit rozpočtu (3%)

Bulharsko:  V Bulharsku ostáva 10% rovná daň.

Holandsko: Holandsko nezaviedlo žiadne nové alebo vyššie dane z príjmu, najvyššia sadzba je stále 52%. Daň z príjmov právnických osôb ostala na úrovni 20% pre prvých 200 000 € zo zisku, zvyšok je zdaňovaný 25%.

Portugalsko: V Portugalsku sa agresívne bojuje s deficitom na všetkých frontoch, predávajú sa podniky, znárodňujú sa súkromné fondy sociálneho zabezpečenia, znižujú sa výdavky a samozrejme, zvyšujú sa dane. Daň z príjmov pre najbohatších začína pri 153 300 € a sadzba vzrástla z 42% v roku 2011 na 46,5% a v roku 2012 sa zvýši na 49%. Žiadna zo strán sa proti tomuto opatreniu nevyslovila.

Belgicko: Keďže Belgicko nemalo  vládu od júna 2010, nebolo zavedené žiadne zvýšenie daní z príjmu pre bohatých. S nástupom novej vlády sa očakáva zvýšenie zrážkovej dane z úrokov (z 15% na 20 alebo 25%) a možno zdanenie kapitálových ziskov, ale to sa netýka len bohatých. Zvýšenie zdanenia príjmu sa neočakáva, keďže už sú zdaňované vysokými sadzbami.

Anglicko: Veľká Británia zaviedla v roku 2010 novú hornú hranicu sadzby dane z 40% na 50% pri príjme 150 000 libier ročne. O tomto opatrení sa diskutuje na openDemocracy.

Nórsko: Minister financií predstavil rozpočet na rok 2012 bez žiadnych „prekvapení“ ktoré by zavádzali špeciálnu daň pre „bohatých“.

Litva: 15% rovná daň v Litve má mnoho odporcov najmä na „ľavej“ strane politického spektra ale niekoľko aj na „pravej“. V súčasnosti parlament rokuje o niekoľkých návrhoch na zavedenie progresívneho zdanenia ale je ťažké určiť pravdepodobnosť ich schválenia.

Slovensko: V parlamente čaká na schválenie vládny návrh na zníženie milionárskej dane (nad 20 000 € ročne) umožnením uplatnenia odpočítateľnej položky  (okolo 680 €). Čiže žiadne zmeny v sadzbách, iba malá zmena milionárskej dane. Pád vlády pravdepodobne zabráni prijatiu tejto zmeny.

Taliansko: Taliansko zaviedlo mimoriadne navýšenie o 5% pre príjmy nad 300 000 €. To zvýšilo hornú sadzbu dane z 43% na 48%. Okrem toho sadzby dane z príjmu navyšujú aj prirážky miestnej a regionálnej samosprávy približne o 2,3% (v závislosti od rôznych samosprávnych vlád). 

Švédsko: Žiadne vládne návrhy na zvýšenie najvyššej daňovej sadzby na svete (67%).

Nemecko: Nemeckí sociálni demokrati začali kampaň, ktorej cieľom sú vyššie sadzby dane z príjmu pre „bohatých“. Presadzujú dva konkurenčné návrhy: buď zvýšiť hornú hranicu sadzby dane z príjmov z 42% na 45% pre príjmy nad 60 000 € (čo by znamenalo zníženie súčasnej hranice) alebo dokonca zvýšiť sadzbu z 42% až na 49% ale zachovať hraničnú úroveň príjmu na 100 000 €. Vláda doposiaľ na tento návrh nereagovala.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards