Radikálne úspory v Európskej komisii

Šetrenie v radoch zamestnancov inštitúcií EÚ má na starosti slovenský komisár Šefčovič. Takto sa vyjadril pre server Euractiv: „Nemôžeme operovať v politickom a ekonomickom vákuu. Sme verejná správa Európskej únie a musíme prispieť k službám pre občanov v takej istej miere ako národní štátni zamestnanci.“

Radikálne úspory v Európskej komisii

Tento ťažko zrozumiteľný výrok by sa mal v praxi prejaviť takto:

Eurokomisár chce do roku 2017 prepustiť na všetkých úrovniach administratívy 5 % úradníkov, zvýšiť minimálnu týždennú pracovnú dobu z 37,5 na 40 hodín – bez zvýšenia platov – a zvýšiť vek odchodu do dôchodku z 63 na 65 rokov. Sekretárske a administratívne úlohy budú zároveň vykonávané zmluvnými zamestnancami.

Ide len o návrh, ktorý ešte nie je schválený odbormi,  ani európskym parlamentom (EK zamestnáva 52% zamestnancov EÚ). Niektorým sa totiž 8 h pracovná doba môže zdať príliš dlhá. Ako vraví Šefčovič:

„Snažíme sa zlepšiť efektivitu a výkon pracovnej sily, avšak v tom istom čase sa snažíme vytvoriť pre nich lepšie pracovné podmienky, aby mohli pracovať tvrdšie a zároveň stráviť so svojimi rodinami dostatok času,“

Chvályhodné. No Nemci s odchodom veku do dôchodku 67, pracovnou dobou 41 hodín  a stagnujúcimi reálnymi mzdami za posledných 10 rokov, môžu mať pocit, že predĺženie veku odchodu do dôchodku nie je úsporným opatrením, ale len zrušením neprimeraných výhod.

Celý rozhovor s komisárom je tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards