Štát kazí aj športovú súťaž

V súvislosti s článkom o Alternatívnom financovaní športu, ktorého cieľom bolo poukázať na absenciu súladu cieľov podpory športu a poskytovanej podpory, dávam do pozornosti text  Stát kazí i sportovní soutěž, ktorý prehľadne sumarizuje príčiny, prečo štátna podpora športu bude vždy trpieť nízkou efektivitou a korupciou.

Štát kazí aj športovú súťaž
INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards