Zlyhanie štátu

Čo sa stane, keď z verejných zdrojov zachraňujete banky? „Too big to fail“  inštitúcie nielenže narastú do ešte väčších rozmerov, ale dokonca sa následne správajú rizikovejšie ako banky, ktoré pomoc nepotrebovali:

Zlyhanie štátu

„Výskumníci zistili, že banky zachraňované pomocou programu TARP posunuli poskytovanie úverov smerom k rizikovejším dlžníkom z hľadiska pomeru príjmu dlžníka k výške úveru. Miera schválených úverových žiadostí najrizikovejšej skupiny dlžníkov narástla v roku 2009 o 9%, čo je ekvivalent takmer 860 miliónov dolárov nových úverov tejto skupine.

Naša analýza ukazuje, že účastníci programu TARP aktívne zvýšili svoju expozíciu voči riziku po obdržaní verejných zdrojov“ hovorí Duchin. „Konkrétne: recipienti pomoci investovali kapitál do rizikovejších druhov aktív, posunuli svoje portfólia smerom k cenným papierom s vyšším výnosom a púšťali sa do špekulatívnych obchodov vo väčšej miere ako banky, ktoré pomoc nečerpali."

Tomu vravím zlyhanie štátu ako z učebnice.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards