Slovensko pravdepodobne nedordrží plánovaný deficit (Slovenský rozhlas)

Ako povedal Radovan Ďurana z INESS pre Slovenský rozhlas dňa 25.10. 2011 ďaleko negatívnejším faktorom pre budúce verejné financie ako nedodržanie plánového deficitu je skutočnosť, že nedôjde k schváleniu reformy prvého piliera, ktorá znamenala postupné úspory rádovo v percentách HDP v horizonte 30-tich rokov.

Zvukový záznam si môžete vypočuť tu (od 4:36 min)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards